GenØk seminar 08. juni 2017

.

Mat for fremtiden:
Genredigert og uten antibiotika

GenØk inviterer til et dagsseminar om antibiotikaresistens og genredigering.

Antibiotikaresistens er et økende helseproblem. Hva gjør vi når medisinene ikke virker? Finnes det antibiotikaresistente bakterier i maten vi spiser og i miljøet?

Dagens andre tema er genredigering. Kan genredigering brukes til målrettet avl?  Hva med miljøeffekter og etiske aspekter? Hvordan skal bruk og produkter reguleres?

Vi ønsker alle interesserte velkommen!

.

.

Sted:    Radisson Blu Plaza Hotel

                 Sonja Henies plass 3, Oslo

Dato:    08. juni 2017
Tid:      10.00 – 15.15

.

Påmeldingsfrist:   1. juni 2017
Påmelding:
           post@genok.no

.

GRATIS INNGANG
– Påmelding er nødvendig grunnet servering

.

.

Program

Antibiotikaresistens – når medisinene våre ikke virker lenger
Ørjan Olsvik, styremedlem i GenØk og UiT –Norges Arktiske Universitet

Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens
Janne Øvrebø Bohnhorst, Miljødirektoratet

Antibiotikaresistente bakterier i matproduksjonskjeden
Anne Margrethe Urdal, Veterinærinstituttet

Antibiotikaresistente bakterier: er det bare antibiotikaens skyld?
Siamak Yazdankhah, VKM

Undersøkelse av antibiotikaresistensgener i miljø
Lise Nordgård, GenØk

Genredigering i naturen og biomangfold
Dag Hessen, UiO

Bruk av genredigering i alger/mikroorganismer
Atle Bones, NTNU

Steril laks kan løse et miljøproblem og bidra til bærekraftig avl
Lene Kleppe, Havforskningsinstituttet

Genredigering og etiske spørsmål
Bjørn Myskja, NTNU og Bioteknologirådet

Genredigering –teknologien og biosikkerhet
Odd-Gunnar Wikmark, GenØk

Genredigering og GMO – regulering og risikovurdering
Bjarte Rambjør Heide, Miljødirektoratet

.

Hva er antibiotikaresistens?
Se denne temasiden om antibiotikaresistens hentet fra Folkehelseinstituttets hjemmeside .

Hva er genredigering?
Se denne temasiden om genredigering hentet fra Bioteknologirådets hjemmeside.

.

Elements (icons) used both at the invitation and this webpage have been designed by Freepik.com. Designers: Macrovector and Smithytomy.