Høringsuttalelser

Høringsuttalelser 2018

Offentlig høring av fornyelsessøknad C/NL/06/01_001
Søknad fra Suntory Flowers Ltd for genmodifisert nellik 
FLORIGENE®Moonaqua, FLO-40689-6.
Les innspill

Innspill til Bioteknologirådets forslag om endring av genteknologiloven
Grønsberg, I., Wikmark, O.-G., Venter, H.J., Okoli, A and Myhr, A.
Les innspill


Høringsuttalelser 2017

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av søknad EFSA/GMO/RX/008.
Søknad fra Pioneer Hi-Bred International, Inc. for stablet mais 1507 x NK603
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av søknad EFSA/GMO/DE/2017/142.
Søknad fra Syngenta Crop Protection for genmodifisert maislinje MZIR098.
Les innspill

GenØks innspill til EØS-forskningssamarbeid med Romania. and Norway Grants fra GenØk
Les innspill

Innspill fra GenØk til Kunnskapsdepartementet: Revisjon av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning
Les innspill

Offentlig høring under EU-forordning 1829/2003 av fornyelsessøknad EFSA/GMO/RX/007
Søknad fra Monsanto Europe S.A./N.V. for NK603 x MON810 maize
Les innspill

Offentlig høring under EU-forordning 1829/2003 av fornyelsessøknad EFSA/GMO/RX/006
Søknad fra Monsanto Europe S.A./N.V. for H7-1 sugar beet
Les innspill

Offentlig høring under EU-forordning 1829/2003 av fornyelsessøknad EFSA/GMO/RX/005
Application filed by Syngenta France SAS for maize GA21
Les innspill

Offentlig høring under EU-forordning 1829/2003 av søknad EFSA/GMO/BE/2016/138
Søknad fra Bayer CropScience LP for MS11 oilseed rape
Les innspill

Offentlig høring under EU-forordning 1829/2003 av søknad EFSA/GMO/NL/2016/132
Søknad fra Dow AgroSciences Europe for soy DAS-81419-2 x DAS-44406-6
Les innspill

Offentlig høring under EU-forordning 1829/2003 av søknad EFSA/GMO/DE/2016/137
Søknad fra Syngenta Crop Protection NV/SA for maize GA21 x T25
Les innspill

Offentlig høring under EU-forordning 1829/2003 av søknad EFSA/GMO/NL/2013/115
Søknad fra Dow AgroSciences Europe for soy DAS-68416-4 x MON89788
Les innspill

Offentlig høring under EU-forordning 1829/2003 av søknad EFSA/GMO/NL/2016/135
Søknad fra Monsanto Europe S.A/N.V for soya MON87708 x MON89788 x A5547-127
Les innspill

Offentlig høring under EU-forordning 1829/2003 av søknad EFSA/GMO/NL/2016/134
Søknad fra Monsanto Europe S.A/N.V for mais MON87427 x MON87460 x MON89034 x MIR162 x NK603
Les innspill

Offentlig høring under EU-forordning 1829/2003 av søknad EFSA/GMO/DE/2016/133
Søknad fra Syngenta Crop Protection NV/SA for mais MZHG0JG
Les innspill

Offentlig høring under EU-forordning 1829/2003 av fornyelsessøknad EFSA/GMO/RX002
Søknad fra Monsanto Europe S.A for raps GT73
Les innspill

Offentlig høring under EU-forordning 1829/2003/EC av søknad EFSA/GMO/RX/004
Søknad fra Bayer CropScience GmbH. for raps MS8, RF3 og MS8xRF3
Les innspill

Offentlig høring under EU-forordning EFSA/GMO/NL/112
Søknad fra Monsanto Company for mais MON89034 x 1507 x NK603 x DAS-40278-9
Les innspill


Høringsuttalelser 2016

GenØks kommentarer til rapport om nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige resultater
Les kommentarer

GenØks kommentarer til 2030-agendaen for bærekraftig utvikling
Les kommentarer

Innspill til til rapporter om syntetisk biologi: UNEP/CBD/SYNBIO/AHTEG/2015/1/3 og  UNEP/CBD/SYNBIO/AHTEG/ 2015/1/2 til vurdering av CBDs Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice (SBSTTA)
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av fornyelsessøknad EFSA/GMO/RX/003
Søknad fra Pioneer Overseas Corporation og Dow Agrosciences Europe Ltd for genmodifisert mais DAS-59122-7
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av søknad EFSA/GMO/NL/2014/122
Søknad fra Bayer CropScience LP for genmodifisert bomull GHB614xT304-40xGHB119
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av fornyelsessøknad C/NL/04/02_001
Søknad fra Suntory Flowers Ltd for genmodifisert nellik (Dianthus caryophyllus) FLO-40644-6 (123.2.38)
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av søknad EFSA/GMO/NL/2016/131
Søknad fra Monsanto Company (Europe S.A) for genmodifisert mais MON87427 x MON89034 x MIR162 x NK603
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/DE/2016/130
Søknad av Genective for genmodifisert mais VCO-Ø1981-5
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad for EFSA/GMO/NL/2015/127
Søknad av Pioneer Hi-Bred International, Inc. for genmodifisert mais 1507 x MIR162 x MON810 x NK603
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad for EFSA/GMO/NL/2015/126
Søknad av Monsanto Company for genmodifisert soya MON87705 x MON87708 x MON89788
Les innspill

 

Høringsuttalelser 2015

Innspill til EØS­-forhandlinger om tilpasning til EU-forordning 1829/2003 om genmodifisert mat og fôr
Les innspill

Innspill til masterplan for marin forskning, Nærings- og fiskeridepartement fra GenØk senter for biosikkerhet
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad for EFSA/GMO/BE/2015/125
Søknad av Monsanto Company for genmodifisert mais MON87403
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad for EFSA/GMO/NL/2015/124
Søknad av Monsanto Company for mais MON87411
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad for EFSA/GMO/NL/2013/120
Søknad av Bayer CropScience AG og M.S. Technologies, LLC, for soya FG72xA5547-127
Les innspill

Offentlig høring under EU-forordning 1829/2003 av oppsummert søknad for EFSA/GMO/NL/2011/94
Søknad av Bayer Crop Science AG for bomull GHB614xLLCotton25xMON15985
Les innspill

Innspill på fornyelse av gjeldende godkjenning i EU under 1829/2003/EF av søknad EFSA/GMO/RX-001
Søknad av Pioneer Hi-Bred International, Inc. og Dow AgroSciences LLC for mais 1507
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/NL/2014/123
Søknad av Pioneer Hi-Bred International, Inc. for mais 4114
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/BE/2013/118
Søknad av Monsanto Company for mais MON87427 x MON89034 x 1507 x MON88017 x 59122
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/BE/2013/117
Søknad av Monsanto Company for mais MON87427 x MON89034 x NK603
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/NL/2014/121
Søknad av Monsanto Company for soya MON 87751
Les innspill

 

Høringsuttalelser 2014

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/DE/2011/103
Søknad av Syngenta Crop Protection AG for mais Bt11xMIR162xMIR604x1507x5307xGA21
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/NL/2013/119
Søknad av Bayer CropScience AG og Monsanto Company for oljeraps MON88302xMS8xRF3
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad C/NL/13/02
Søknad av Suntory Holdings Limited for nellik FLO-40685-1
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/NL/2013/116
Søknad av Dow AgroSciences LLC for soya DAS-81419-2
Les innspill

 

Høringsuttalelser 2013

Faguttalelse fra GenØk vedrørende sluttvurdering av de genmodifiserte plantene 1507×59122, 59122x1507xNK603 og 59122xNK603
Les innspill

Innspill til høring om regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/NL/2012/108
Søknad av Monsanto Company for soya MON 87708 x MON 89788
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/NL/2009/68
Søknad av Agrigenetics, Inc. d/b/a Mycogen Seeds for bomull 281-24-236×3006-210-23xMON88913
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad C/NL/13/01
Søknad av Suntory Holdings Limited for nellik SHD-27531-4
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/NL/2013/114
Søknad av Monsanto Company for bomull MON 88701
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/NL/2012/106
Søknad av DOW AgroSciences LLC for soya DAS-444Ø6-6
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/NL/2009/75
Søknad av Bayer CropScience AG og Monsanto Company for oljeraps MS8xRF3xGT73
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/NL/2012/111
Søknad av Syngenta Crop Protection AG for soya SYHT0H2
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/BE/2012/110
Søknad av Monsanto Company for mais MON 87427
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/ES/2012/104
Søknad av Bayer CropScience AG for bomull GHB614
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/NL/2012/109
Søknad av Pioneer Hi-Bred International, Inc. for oljeraps 73496
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/NL/2011/100
Søknad av Monsanto Company for transgen soya MON 87705 x 89788
Les innspill

 

Høringsuttalelser 2012

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/DE/2011/99
Søknad av Syngenta Crop Protection AG for mais Bt11x59122xMIR604x1507xGA21
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/DE/2010/86
Søknad av Syngenta Crop Protection AG for mais Bt11xMIR162x1507xGA21
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/BE/2011/90
Søknad av Bayer CropScience AG for mais MON89034
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/NL/2012/107
Søknad av Monsanto Company for mais MON810 pollen
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/BE/2011/101
Søknad av Monsanto Company for raps MON88302
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/NL/2011/92
Søknad av Pioneer Hi-Bred International Inc. for mais 1507x59122xMON810xNK603
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/NL/2011/96
Søknad av Bayer CropScience AG for bomull GHB119
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/NL/2010/87
Søknad av Monsanto Company for oljeraps GT73
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/NL/2011/97
Søknad av Bayer CropScience AG for bomull T304-40
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/BE/2011/98
Søknad av Bayer CropScience AG for soya FG72
Les innspill

 

Høringsuttalelser 2011

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/BE/2011/81
Søknad av Bayer Cropscience AG for oljeraps MS8, RF3 og MS8xRF3
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/NL/2011/91
Søknad av Dow AgroSciences LLC for soya DAS-68416-4
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/DE/2011/95
Søknad av Syngenta Crop Protection AG for mais 5307
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/NL/2011/93
Søknad av Monsanto Europe S.A. for soya MON 87708
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/SE/2010/88
Søknad av BASF Plant Science Company GmbH for potet AM04-1020
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/NL/2009/69
Søknad av AVEBE U.A. for potet AV43-6-G7
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/NL/2010/77
Søknad av Bayer CropScience AG for bomull GHB614 x LLCotton25
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/UK/2010/83
Søknad av Syngenta Seeds S.A.S for mais MIR604
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/NL/2010/89
Søknad av Dow AgroSciences LLC for mais DAS-40278-9
Les innspill

 

Høringsuttalelser 2010

Miljøforvaltningens prioriterte forskningsbehov 2010-2015: Innspill til høringsutkast fra GenØk – Senter for biosikkerhet
Les innspill

Moderne bioteknologi fra 2012: Innspill på nasjonale utfordringer fra GenØk – Senter for biosikkerhet
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/BE/2010/79
Søknad av Monsanto Company for soya MON 87701
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/NL/2010/78
Søknad av Monsanto Company for soya MON 87705
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/NL/2009/73
Søknad av Monsanto Company for soya MON 87701 x MON 89788
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/NL/2009/72
Søknad av Monsanto Company og Dow AgroSciences for mais MON 89034  x NK603
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/BE/2009/71
Søknad av Monsanto Company for mais MON 89034 x MON 88017
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/NL/2009/70
Søknad av Monsanto Company for mais MON 87460
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/UK/2009/76
Søknad av Monsanto Company for soya MON 87769
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/NL/2009/65
Søknad av Monsanto Company og Dow AgroSciences for mais MON 89034 x 1507 x NK603
Les innspill