Høringsuttalelser

Høringsuttalelser 2021

Innspill til Klima- og miljødepartementet vedrørende forslag til endring i genteknologilovens § 12 om åpenhetsforordningen
Grønsberg et. al. 13.01.21

Høringsuttalelser 2020

Innspill til Klima- og miljødepartementet sin høring vedrørende forskrift om klinisk utprøving og utlevering av GMO-legemidler til behandling eller forebygging av covid-19
18.08.20

Innspill til Klima- og miljødepartementets forslag til endringer i Genteknologiloven av 2. april 1993 nr. 38 om fremstilling og bruk av genmodifiserte organismer m.m.
Grønsberg, I. et al., 03.08.20

Kommentar til høring om forslag til endringer i forskrift om konsekvensutredning etter genteknologiloven
Grønsberg, I., Myhr, A.I. and Wikmark, O.G. 19.05.20

Public Consultation on EFSA Scientific Opinion on Synthetic Biology developments in Plants, molecular characterization (MC) and environmental risk assessment (ERA) aspects
Agapito-Tenfen, S. 04.06.20

Public consultation – Applicability of the EFSA opinion on site-directed nucleases type 3 for the safety assessment of plants developed using site-directed nucleases type 1 and 2 and oligonucleotide-directed mutagenesis
Agapito-Tenfen, S. and Grønsberg, I. 04.06.20

Høringsuttalelser 2018

Offentlig høring av fornyelsessøknad C/NL/06/01_001
Søknad fra Suntory Flowers Ltd for genmodifisert nellik 
FLORIGENE®Moonaqua, FLO-40689-6.
Les innspill

Innspill til Bioteknologirådets forslag om endring av genteknologiloven
Grønsberg, I., Wikmark, O.-G., Venter, H.J., Okoli, A and Myhr, A.
Les innspill


Høringsuttalelser 2017

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av søknad EFSA/GMO/RX/008.
Søknad fra Pioneer Hi-Bred International, Inc. for stablet mais 1507 x NK603
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av søknad EFSA/GMO/DE/2017/142.
Søknad fra Syngenta Crop Protection for genmodifisert maislinje MZIR098.
Les innspill

GenØks innspill til EØS-forskningssamarbeid med Romania. and Norway Grants fra GenØk
Les innspill

Innspill fra GenØk til Kunnskapsdepartementet: Revisjon av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning
Les innspill

Offentlig høring under EU-forordning 1829/2003 av fornyelsessøknad EFSA/GMO/RX/007
Søknad fra Monsanto Europe S.A./N.V. for NK603 x MON810 maize
Les innspill

Offentlig høring under EU-forordning 1829/2003 av fornyelsessøknad EFSA/GMO/RX/006
Søknad fra Monsanto Europe S.A./N.V. for H7-1 sugar beet
Les innspill

Offentlig høring under EU-forordning 1829/2003 av fornyelsessøknad EFSA/GMO/RX/005
Application filed by Syngenta France SAS for maize GA21
Les innspill

Offentlig høring under EU-forordning 1829/2003 av søknad EFSA/GMO/BE/2016/138
Søknad fra Bayer CropScience LP for MS11 oilseed rape
Les innspill

Offentlig høring under EU-forordning 1829/2003 av søknad EFSA/GMO/NL/2016/132
Søknad fra Dow AgroSciences Europe for soy DAS-81419-2 x DAS-44406-6
Les innspill

Offentlig høring under EU-forordning 1829/2003 av søknad EFSA/GMO/DE/2016/137
Søknad fra Syngenta Crop Protection NV/SA for maize GA21 x T25
Les innspill

Offentlig høring under EU-forordning 1829/2003 av søknad EFSA/GMO/NL/2013/115
Søknad fra Dow AgroSciences Europe for soy DAS-68416-4 x MON89788
Les innspill

Offentlig høring under EU-forordning 1829/2003 av søknad EFSA/GMO/NL/2016/135
Søknad fra Monsanto Europe S.A/N.V for soya MON87708 x MON89788 x A5547-127
Les innspill

Offentlig høring under EU-forordning 1829/2003 av søknad EFSA/GMO/NL/2016/134
Søknad fra Monsanto Europe S.A/N.V for mais MON87427 x MON87460 x MON89034 x MIR162 x NK603
Les innspill

Offentlig høring under EU-forordning 1829/2003 av søknad EFSA/GMO/DE/2016/133
Søknad fra Syngenta Crop Protection NV/SA for mais MZHG0JG
Les innspill

Offentlig høring under EU-forordning 1829/2003 av fornyelsessøknad EFSA/GMO/RX002
Søknad fra Monsanto Europe S.A for raps GT73
Les innspill

Offentlig høring under EU-forordning 1829/2003/EC av søknad EFSA/GMO/RX/004
Søknad fra Bayer CropScience GmbH. for raps MS8, RF3 og MS8xRF3
Les innspill

Offentlig høring under EU-forordning EFSA/GMO/NL/112
Søknad fra Monsanto Company for mais MON89034 x 1507 x NK603 x DAS-40278-9
Les innspill


Høringsuttalelser 2016

GenØks kommentarer til rapport om nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige resultater
Les kommentarer

GenØks kommentarer til 2030-agendaen for bærekraftig utvikling
Les kommentarer

Innspill til til rapporter om syntetisk biologi: UNEP/CBD/SYNBIO/AHTEG/2015/1/3 og  UNEP/CBD/SYNBIO/AHTEG/ 2015/1/2 til vurdering av CBDs Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice (SBSTTA)
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av fornyelsessøknad EFSA/GMO/RX/003
Søknad fra Pioneer Overseas Corporation og Dow Agrosciences Europe Ltd for genmodifisert mais DAS-59122-7
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av søknad EFSA/GMO/NL/2014/122
Søknad fra Bayer CropScience LP for genmodifisert bomull GHB614xT304-40xGHB119
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av fornyelsessøknad C/NL/04/02_001
Søknad fra Suntory Flowers Ltd for genmodifisert nellik (Dianthus caryophyllus) FLO-40644-6 (123.2.38)
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av søknad EFSA/GMO/NL/2016/131
Søknad fra Monsanto Company (Europe S.A) for genmodifisert mais MON87427 x MON89034 x MIR162 x NK603
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/DE/2016/130
Søknad av Genective for genmodifisert mais VCO-Ø1981-5
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad for EFSA/GMO/NL/2015/127
Søknad av Pioneer Hi-Bred International, Inc. for genmodifisert mais 1507 x MIR162 x MON810 x NK603
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad for EFSA/GMO/NL/2015/126
Søknad av Monsanto Company for genmodifisert soya MON87705 x MON87708 x MON89788
Les innspill

 

Høringsuttalelser 2015

Innspill til EØS­-forhandlinger om tilpasning til EU-forordning 1829/2003 om genmodifisert mat og fôr
Les innspill

Innspill til masterplan for marin forskning, Nærings- og fiskeridepartement fra GenØk senter for biosikkerhet
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad for EFSA/GMO/BE/2015/125
Søknad av Monsanto Company for genmodifisert mais MON87403
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad for EFSA/GMO/NL/2015/124
Søknad av Monsanto Company for mais MON87411
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad for EFSA/GMO/NL/2013/120
Søknad av Bayer CropScience AG og M.S. Technologies, LLC, for soya FG72xA5547-127
Les innspill

Offentlig høring under EU-forordning 1829/2003 av oppsummert søknad for EFSA/GMO/NL/2011/94
Søknad av Bayer Crop Science AG for bomull GHB614xLLCotton25xMON15985
Les innspill

Innspill på fornyelse av gjeldende godkjenning i EU under 1829/2003/EF av søknad EFSA/GMO/RX-001
Søknad av Pioneer Hi-Bred International, Inc. og Dow AgroSciences LLC for mais 1507
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/NL/2014/123
Søknad av Pioneer Hi-Bred International, Inc. for mais 4114
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/BE/2013/118
Søknad av Monsanto Company for mais MON87427 x MON89034 x 1507 x MON88017 x 59122
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/BE/2013/117
Søknad av Monsanto Company for mais MON87427 x MON89034 x NK603
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/NL/2014/121
Søknad av Monsanto Company for soya MON 87751
Les innspill

 

Høringsuttalelser 2014

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/DE/2011/103
Søknad av Syngenta Crop Protection AG for mais Bt11xMIR162xMIR604x1507x5307xGA21
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/NL/2013/119
Søknad av Bayer CropScience AG og Monsanto Company for oljeraps MON88302xMS8xRF3
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad C/NL/13/02
Søknad av Suntory Holdings Limited for nellik FLO-40685-1
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/NL/2013/116
Søknad av Dow AgroSciences LLC for soya DAS-81419-2
Les innspill

 

Høringsuttalelser 2013

Faguttalelse fra GenØk vedrørende sluttvurdering av de genmodifiserte plantene 1507×59122, 59122x1507xNK603 og 59122xNK603
Les innspill

Innspill til høring om regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/NL/2012/108
Søknad av Monsanto Company for soya MON 87708 x MON 89788
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/NL/2009/68
Søknad av Agrigenetics, Inc. d/b/a Mycogen Seeds for bomull 281-24-236×3006-210-23xMON88913
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad C/NL/13/01
Søknad av Suntory Holdings Limited for nellik SHD-27531-4
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/NL/2013/114
Søknad av Monsanto Company for bomull MON 88701
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/NL/2012/106
Søknad av DOW AgroSciences LLC for soya DAS-444Ø6-6
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/NL/2009/75
Søknad av Bayer CropScience AG og Monsanto Company for oljeraps MS8xRF3xGT73
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/NL/2012/111
Søknad av Syngenta Crop Protection AG for soya SYHT0H2
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/BE/2012/110
Søknad av Monsanto Company for mais MON 87427
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/ES/2012/104
Søknad av Bayer CropScience AG for bomull GHB614
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/NL/2012/109
Søknad av Pioneer Hi-Bred International, Inc. for oljeraps 73496
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/NL/2011/100
Søknad av Monsanto Company for transgen soya MON 87705 x 89788
Les innspill

 

Høringsuttalelser 2012

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/DE/2011/99
Søknad av Syngenta Crop Protection AG for mais Bt11x59122xMIR604x1507xGA21
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/DE/2010/86
Søknad av Syngenta Crop Protection AG for mais Bt11xMIR162x1507xGA21
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/BE/2011/90
Søknad av Bayer CropScience AG for mais MON89034
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/NL/2012/107
Søknad av Monsanto Company for mais MON810 pollen
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/BE/2011/101
Søknad av Monsanto Company for raps MON88302
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/NL/2011/92
Søknad av Pioneer Hi-Bred International Inc. for mais 1507x59122xMON810xNK603
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/NL/2011/96
Søknad av Bayer CropScience AG for bomull GHB119
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/NL/2010/87
Søknad av Monsanto Company for oljeraps GT73
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/NL/2011/97
Søknad av Bayer CropScience AG for bomull T304-40
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/BE/2011/98
Søknad av Bayer CropScience AG for soya FG72
Les innspill

 

Høringsuttalelser 2011

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/BE/2011/81
Søknad av Bayer Cropscience AG for oljeraps MS8, RF3 og MS8xRF3
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/NL/2011/91
Søknad av Dow AgroSciences LLC for soya DAS-68416-4
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/DE/2011/95
Søknad av Syngenta Crop Protection AG for mais 5307
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/NL/2011/93
Søknad av Monsanto Europe S.A. for soya MON 87708
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/SE/2010/88
Søknad av BASF Plant Science Company GmbH for potet AM04-1020
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/NL/2009/69
Søknad av AVEBE U.A. for potet AV43-6-G7
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/NL/2010/77
Søknad av Bayer CropScience AG for bomull GHB614 x LLCotton25
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/UK/2010/83
Søknad av Syngenta Seeds S.A.S for mais MIR604
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/NL/2010/89
Søknad av Dow AgroSciences LLC for mais DAS-40278-9
Les innspill

 

Høringsuttalelser 2010

Miljøforvaltningens prioriterte forskningsbehov 2010-2015: Innspill til høringsutkast fra GenØk – Senter for biosikkerhet
Les innspill

Moderne bioteknologi fra 2012: Innspill på nasjonale utfordringer fra GenØk – Senter for biosikkerhet
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/BE/2010/79
Søknad av Monsanto Company for soya MON 87701
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/NL/2010/78
Søknad av Monsanto Company for soya MON 87705
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/NL/2009/73
Søknad av Monsanto Company for soya MON 87701 x MON 89788
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/NL/2009/72
Søknad av Monsanto Company og Dow AgroSciences for mais MON 89034  x NK603
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/BE/2009/71
Søknad av Monsanto Company for mais MON 89034 x MON 88017
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/NL/2009/70
Søknad av Monsanto Company for mais MON 87460
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/UK/2009/76
Søknad av Monsanto Company for soya MON 87769
Les innspill

Offentlig høring under EU forordning 1829/2003 av oppsummert søknad EFSA/GMO/NL/2009/65
Søknad av Monsanto Company og Dow AgroSciences for mais MON 89034 x 1507 x NK603
Les innspill