Rådgiving

Ring Binder

GenØk bidrar med rådgivning og risikovurderinger til Miljøverndepartement og Miljødirektoratet vedrørende søknadsbehandling for GMO og GMO produkter under den norske genteknologiloven, EUs legemiddelforordning og 2001/18EC, samt 1829/2003.

GenØks ansatte deltar i nasjonale og internasjonale ekspertkomitèer f.eks:

• Komiteer knyttet til Cartagenaprotokollen for biosikkerhet

• Vitenskapskomitèen for mattrygghet (GMO)

• Bioteknologirådet

GenØk leverer også rapporter på oppdrag fra departement, direktorat og andre instanser. I tillegg gir GenØk ut egne rapporter om viktige aspekter ved bruk av moderne bioteknologier.

For å lese høringsuttalelser/rapporter velg fane i menyen ovenfor.