Prosjekter

Forskningsgruppe: ELSA-forskning

ReWrite (Samkul-NFR finansiert)
CRISPRsalmon (Havbruk -NFR finansiert)
AFINO (Samansvar -NFR finansiert)
Development of Appropriate Risk- and Technology Assessment for GMO (GMO-TA)
NewHorRRizon (EU)
MarSynth (NFR finansiert)

Avsluttede prosjekter:
The Agri/Cultures Project
The biodiverSEEDy Project

 

Forskningsgruppe: Biosikkerhet ved genredigering
The SynPlast Project
FOODPRINT
IRSA: ved å bruke smittsom sykdom hos atlanterhavslaks som modell, har dette prosjektet som mål å skape ny kunnskap om CRISPR/Cas9 genredigering, slik at teknologien kan brukes på en ansvarlig og bærekraftig måte.

 

Foto: adobestock.com/analysis121980