Amaranta Herrero
Forsker II (i permisjon)

Anne Ingeborg Myhr
Direktør

Arinze Okoli
Forsker II

Elisabeth Olsen
Labingeniør

Fern Wickson
Forsker I (15% stilling)

Flor Rivera Lopez
Stipendiat

Idun Merete Grønsberg
Forsker II

Inger Ottesen
Økonomiansvarlig

Katrine Jaklin
Administrasjons- og kommunikasjonsleder

Michael J. Bernstein
Forsker II

Odd-Gunnar Wikmark
Forsker II/Forskningsleder

Sarah Agapito-Tenfen
Forsker II

Trine Antonsen
Forsker II (80% stilling)