Kapasitetsbygging

iStock_000016037105XLarge

GenØks kapasitetsbyggingsaktiviteter anses av myndighetene som en viktig del av Norges oppfølging av Cartagenaprotokollen for biosikkerhet. Siden 2003 har GenØk levert forskningsbaserte råd, tilpassede kurs, workshops, rapporter, samt opplæring og utdanning i samarbeid med internasjonale partnere. GenØk jobber både nasjonalt og internasjonalt, og har en målsetning om å spesielt bistå utviklingsland med opplæring og rådgivning knyttet til risikovurdering av genmodifiserte organismer.

Norad, Fredskorpset og Utenriksdepartementet har i mange år vært GenØks viktigste samarbeidspartner i kapasitetsbyggingsprosjekter. GenØk har i tillegg hatt et langsiktig samarbeid med Third Word Network og et stort nettverk av internasjonale partnere.