IRSA

IRSA: ved å bruke smittsom sykdom hos atlanterhavslaks som modell, har dette prosjektet som mål å skape ny kunnskap om CRISPR/Cas9 genredigering, slik at teknologien kan brukes på en ansvarlig og bærekraftig måte.

Hovedmålet med dette prosjektet er å identifisere og komme med løsninger på eventuelle uønskede effekter ved bruk av      CRISPR/Cas9 genredigering på laks i oppdrettsnæringen. Dette er et viktig aspekt av CRISPR/Cas9 teknologien fordi resultater fra dette forskningsprosjektet kan bidra til økt kunnskap om hvordan og når en kan anvende CRISPR/Cas9 på en trygg måte.

Moderne teknikker for genredigering, som for eksempel CRISPR/Cas9, er i ferd med å revolusjonere hvordan genomet hos planter, dyr og mikroorganismer kan bli endret på. CRISPR/Cas9 teknologien har et potensiale til å gi nye løsninger på flere forskjellige utfordringer, samt kunne gi nye muligheter innenfor forskjellige sektorer, som for eksempel matproduksjon, akvakulturnæringen og veterinærmedisin.

Det pågår store diskusjoner, både i Norge og i verden globalt, rundt etiske og juridiske spørsmål ved bruken av moderne genredingsteknikker og da særlig CRISPR/Cas9. Det stilles spørsmål ved om produkter som stammer fra disse moderne teknikkene skal reguleres og hvis så, hvordan skal de reguleres? Dette er viktige avgjørelser som må tas og som bør gjøres på bakgrunn av vitenskapelig kunnskap av høy kvalitet. De eksisterende rammeverkene for risikovurdering dekker for eksempel ikke produkter som stammer fra CRISPR/Cas9 genredigering. Rammeverkene vil derfor   bli utfordret når det kommer til identifisering, merking og overvåking av CRISPR/Cas9 genredigerte produkter. Den nødvendige kunnskapen som bør ligge til grunn for en grundig risikovurdering ved det å bruke CRISPR/Cas9 teknologien og produktene derfra er fortsatt mangelfull.

Dette prosjektet har som mål å generere ny kunnskap om CRISPR/Cas9 genredigering ved å bruke den smittsomme sykdommen ISA (Infectious Salmon Anemia) i atlanterhavslaks som modellsystem. Vi ønsker å øke kunnskapsnivået for å kunne bruke CRISPR/Cas9 teknologien på en effektiv, trygg og bærekraftig måte. Vi ønsker å identifisere og komme med løsninger på hvordan ikke-mål effekter (mutasjoner) kan kontrolleres eller begrenses ved bruken av denne teknologien. Til dette formålet vil vi først benytte oss av forskjellige fiskecellelinjer som modellsystem før vi går videre med å teste dette in vivo.

Forskningsresultater fra dette prosjektet vil kunne bistå med mer kunnskap om hvordan den nye og innovative CRISPR/Cas9 teknologien vil kunne påvirke laksehelsen og økosystemet. Videre vil kunnskap generert gjennom dette prosjektet kunne bidra til at lakseoppdrettsnæringen tar forskningsbaserte avgjørelser i sine risikovurderinger ved eventuell bruk av denne teknologien.

I tillegg er ansvarlig forskning og innovasjon (RRI – Responsible Research and Innovation) vektlagt og dette prosjektet vil både ivareta og integrere nøkkel aspekter ved RRI for å  belyse bærekraft relatert til bruken av CRISPR/Cas9 genredigering. Totalt sett vil dette prosjektet kunne bidra med økt dyrevelferd i tillegg til miljømessige, økonomiske, politiske og sosiale fordeler for samfunnet.

 

Prosjektmedlemmer:

Arinze Okoli (kontaktperson)

Idun Merete Grønsberg