Biosikkerhet ved GMO og genredigering

CRISPR/Cas9 (Clustered Regulatory Short Palindromic Repeats/associated protein 9) er en av de nyeste og den mest populære metoden for genredigering. CRISPR-teknologien er mer presis, målrettet og effektiv sammenlignet med de mer konvensjonelle metodene som til nå har blitt brukt for å introdusere endringer i genomet hos ulike organismer. Dersom CRISPR/Cas9 teknologien blir anvendt på en trygg og bærekraftig måte, kan den bli av stor betydning for fremtidige innovasjoner i matproduksjon, helse og dyrevelferd.

Utviklingen av CRISPR/Cas9 skjer raskt og teknologien brukes mer og mer innen ulike områder. Det vil derfor i økende grad bli viktig å betrakte biosikkerhetsaspektene rundt anvendelsen av denne teknologien. Mer kunnskap om biosikkerhet, samt bærekraftig bruk av CRISPR/Cas9 vil være med på å øke aksepten for bruken av teknologien både i samfunnet generelt og hos myndighetene.

I Genredigeringsruppa har vi fokus på biosikkerhet knyttet opp mot anvendelsen av CRISPR/Cas9. Vi jobber med å identifisere, samt å kunne tilby løsninger på utfordringer knyttet til biosikkerhet rundt bruken av CRISPR/Cas9 når denne teknologien skal bli brukt til genredigering av forskjellige organismer. Ett eksempel vil være å identifisere om bruk av CRISPR/Cas9 har ført til uforutsette endringer i genomet, som ikke mål-rettede mutasjoner, og om disse potensielle ikke-målrettede mutasjonene kan eller vil påvirke organismen? Videre ønsker vi også å undersøke om mutasjoner som følge av CRISPR/Cas9 genredigering kan skilles ut ifra andre typer mutasjoner i genomet. Kunnskap om disse tingene vil være svært relevant for å kunne identifisere og overvåke genredigerte organimser samt for merking av  genredigerte produkter. Vi bruker også omics-teknologier for å undersøke potensielle utilsiktede metabolske forandringer i genmodifiserte/genredigerte organismer.

Ansvarlig forskning og innovasjon (RRI – Responsible Research and Innovation) er vektlagt i prosjektene våre. Dette betyr blant annet at vi inkludere deltagelse fra ulike interessegrupper for å sikre at RRI både blir ivaretatt og integrert i bruken av denne teknologien.

 

Aktive prosjekter i gruppa:

IRSA: ved å bruke infeksiøs lakseanemi hos atlanterhavslaks  som modellsystem, har dette prosjektet som mål å generere ny kunnskap om CRISPR/Cas9 genredigering, slik at teknologien kan bli anvendt på en ansvarlig og bærekraftig måte i fremtiden.

FoodPrint: Sporbarhet og merking av genredigerte produkter i matvarekjeden. FOODPRINT prosjektet har som mål å utvikle forskning på deteksjon av genredigering i forhold til sporing og merking av genetisk modifiserte (GM) produkter i hele matvarekjeden. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd.

GMOmics: Dette prosjektet fokuserer på hvordan  omics-teknologier kan brukes til å undersøke potensielle utilsiktede metabolske endringer i genetisk modifiserte/editerte planter. Videre fokuserer prosjektet også på å utarbeide relevansen av disse endringene i forhold til GMO risikoanalyse. Dette prosjektet er eksternt finansiert.

SynPlast: I dette prosjektet er målet å forstå tre biologiske aspekter ved CRISPR-editerte planteceller; 1) effektivitet og funksjonen av CRISPR systemet i planter, 2) potensielle ikke-målrettede mutasjoner og metabolske forstyrrelser, og 3) mulige utfordringer knyttet til biosikkerhet som følge av metabolske forandringer.