RRI-partner?

GenØk forsker på RRI (ansvarlig forskning og innovasjon) relatert til nye teknologier som bioteknologi og nanoteknologi. Norges forskningsråd og Horizon 2020 erkjenner viktigheten av denne tilnærmingen, og har for eksempel inkludert RRI som en sentral komponent i flere programmer som Biotek 2021 , NANO 2021, SAMANSVAR og «Science with and for Society».

Dette er et resultat av en økt interesse for at forskere, befolkningen, politikere, næringsliv, trenger frivillige organisasjoner skal arbeide sammen for å samordne forsknings- og innovasjonsprosessen og dens utfall med verdier, behov og forventninger i samfunnet. Noen av de viktigste kjennetegnene ved RRI målsetningen om en integrert og bred tilnærming ved å forsøke å forutse effektene, vurdere alternativ, kritisk refleksjon, åpenhet, samfunnsnytte og samarbeid med andre interessenter.

Hvis du er interessert i hvordan GenØk arbeider med RRI, og hva vi kan bidra med i andre prosjekter, kontakt Fern Wickson (fern.wickson@genok.no) eller  Anne I. Myhr (anne.myhr@genok.no).