Vil du spise genmodifisert laks?

Vil du spise genmodifisert laks?