Forskning

Genetic analysis

Forskning ved GenØk er organisert innenfor tre fagområder

GenØk driver forskning og forskningsbasert virksomhet med et mål om å bidra til trygg bruk av bioteknologi. Som et nasjonalt kompetansesenter for biosikkerhet har vi et spesielt ansvar for å undersøke uønskede effekter på helse, miljø og samfunn i miljø der man velger å bruke genmodifiserte organismer (GMO).

Hovedfokus for GenØk sin biosikkerhetsforskning er forankret i vår strategi som er å:

  • Utvikle og bruke metoder og modellsystem for å kunne avdekke uønskede effekter av GMO
  • Overvåke og kontrollere miljø og samfunn for uønskede effekter av GMO
  • Drive framtidstenkning om nye bioteknologier, metoder og produkter