Arkiv for «Folkeopplysningen»:

Mangel på nyanser i NRK-programmet Folkeopplysningen

28.09.2016 | Nyhet