GenØk er med i et nyopprettet senter for ansvarlig innovasjon (AFINO)

21.11.2019

Prosjektet AFINO har fått 30 millioner kroner fra Norges forskningsråd, SAMANSVAR programmet, for å lage et virtuelt senter for ansvarlig innovasjon og bedrifters samfunnsansvar i Norge. Målet er å skape nye tverrfaglige og sektoroverskridende læringsarenaer.

Leder for prosjektet er Siri G. Carson ved NTNU. Andre partnere er BI, OsloMet, UiB, UiS, NIFU og HVL. GenØk skal bidra til å lage en systematisk gjennomgang av RRI og CSR tilnærminger og praksis fra forskjellige sektorer for å identifisere likheter, forskjeller og områder med konvergens. Hensikten er å gi en solid bakgrunn for identifisering av kunnskap og ferdigheter på tvers av sektorer for å støtte læring og vekst på tvers av disipliner.