Skolebesøk: muligheter og utfordringer ved bruk av bioteknologi

26.06.2019

I dag får elever innføring i bioteknologi gjennom naturfag i ungdomsskolen og i den videregående skolen. I den nye læreplanen for naturfag, poengteres det at undervisning om bioteknologi skal også fokusere på de etiske utfordringene. For å tilby støtte til undervisningen utvikler GenØk et undervisningsopplegg for VGS som fokuserer på de bioteknologiske mulighetene, inkludert de nyeste teknologiske utviklingene, på hva de etiske aspektene er og på hvordan de kan brukes på i en bærekraftig sammenheng. I tillegg så ønsker vi å fokusere på lokale anvendelser og muligheter for å rekruttere fremtidens nordnorske grundere og forskere. Prosjektet har blitt tildelt støtte av Sparebank 1 Nord-Norge gjennom Samfunnsløftet.

GenØk bruker eksempler som er viktige for Nord- Norge, og fokusere på hvordan bioteknologi kan brukes i lokal næring i et bærekraftig, samfunnsnyttig og etisk perspektiv. Vi ønsker å gi elever og lærere relevante problemstillinger og nytteverdi ved bruk av bioteknologi (vaksiner, genredigert laks, tørr-råte resistent potet, marinbioprospektering, optimalisering av restråstoff osv).

Elever fra Norsk toppidrettsgymnas (NTG) besøkte GenØk i juni. Elevene fikk høre om hva GMO og geneditering er, hva det kan brukes til i dyr og mennesker, og hvordan man kan koble bærekraftsbegrepet til dette. Elevene fikk også presentert  ulike caser der de fikk muligheten til å diskutere gendoping og genmodifisert laks. Det ble også tid til en liten tur laboratoriet der de fikk isolert sitt eget DNA fra munnhulen.