KLD har evaluert GenØks forsknings og rådgivningsaktiviteter

06.06.2019

Forskningsrådet og Miljødirektoratet har evaluert GenØks forsknings- og rådgivingsaktivitet i perioden 2010-2017 på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen konkluderer, basert på evalueringen, at det er behov for uavhengig forskning på genmodifiserte organismer og genteknologi, og at det er gledelig at Norges forskningsråd (NFR) har vurdert at forskningen til GenØk holder god kvalitet. Elvestuen viser også til at NFR sier at Norge, gjennom GenØk, har ytt substansielle og viktige forskningsbidrag som også står seg internasjonalt.

Direktør Anne I. Myhr mener panelet hos NFR har gjort et grundig arbeid og at rapporten vil være viktig for prioritering av forskningsaktivitetene fremover. GenØks forskning er vurdert til meget godt, og Myhr synes at det espesielt gledelig at panelet viser til at GenØks kompetanse kan anvendes for å undersøke fremtidige vitenskapelige utfordringer om bærekraft, samfunnsbehov, etikk og genredigerte organismer.

Miljødirektoratet fremmer behov for kunnskap om helse- og miljøvirkninger, bærekraft, samfunnsnytte og etikk ved bruk av etablerte og nye genmodifiseringsteknikker, og viser til at Genøk har viktig kompetanse og erfaring som kan danne et godt grunnlag for framtidig forskning innenfor GMO-området. De fremhever at Genøk har hatt en helhetlig tilnærming, og at forvaltningen har behov for et tverrfaglig kunnskapsgrunnlag. Miljødirektoratet anbefaler at KLD utreder muligheten for å finansiere et uavhengig forskningsmiljø under en større organisasjon, som ivaretar og bygger videre på den viktige kompetansen Genøks ansatte har. Myhr ser frem til en dialog om fremtidig organisering av GenØks arbeid med KLD og Miljødirektoratet.

Evaluering utført av Miljødirektoratet
Evaluering utført av Norges forskningsråd
Uttalelse fra Klima- og miljødepartementet