Ledig stilling: Ph.d.-stipendiat i RRI/STS/miljøetikk

16.05.2019

GenØk – Senter for biosikkerhet lyser ut en 3-årig stipendiatstilling på prosjektet Genome editing – a game-changer in salmon farming: Conditions for social and moral acceptance – CRISPRsalmon

Om stillingen
Kandidaten vil bli ansatt ved GenØk – Senter for biosikkerhet innen forskningsgruppen RootS, som jobber med ansvarlig og bærekraftig teknovitenskap. Stillingen er tilknyttet et større samarbeidsprosjekt med Institutt for filosofi og religionsvitenskap ved NTNU.

Vedkommende må forplikte seg til å gjennomføre ph.d.-studiet innenfor tilsettingsperioden.

Kvalifikasjonskrav

  • Samfunnsvitenskapelig mastergrad innen filosofi, sosiologi eller teknologi- og vitenskapsstudier (STS). Søkere med mastergrad i naturvitenskap kan vurderes hvis de kan vise tilstrekkelig kompetanse innen RRI/STS/miljø-etikk.
  • For å bli ansatt som stipendiat, må krav for opptak i ph.d.-program oppfylles.
  • Gode ferdigheter i norsk og engelsk.

Det vil bli lagt vekt på om søkeren har arbeidet med fagfelt som omhandler ulike aspekter ved teknologiutvikling (RRI, ELSA, STS), miljøetikk, bioetikk eller lignende.  Det vil også være en fordel om søkeren er oppdatert på utviklingen i bioteknologi.Videre vil det telle positivt om søkeren har utdanning i og/eller erfaring med bruk av kvalitative metoder som intervju og fokusgruppeintervju, samt erfaring fra tverrfaglig arbeid.

Vi tilbyr

  • spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
  • åpent og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
  • ansattgoder og fordeler

Lønn og vilkår

Stillingen som stipendiat kode 1017 lønnes brutto kr 449 400 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til pensjonsforsikring.

Tilsetting skjer etter gjeldende regler og retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universitet og høgskoler. Det vil bli inngått kontrakt om tilsettingstid. Den som blir tilsatt, må rette seg etter vilkårene som til enhver tid gjelder for arbeidstakere ved GenØk – Senter for biosikkerhet. Den som blir tilsatt må være tilstede ved og tilgjengelig for institusjonen.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Om søknaden
Målet med prosjektet er å klargjøre hva som skal til for at genomredigert laks skal kunne godtas, ved å benytte en empirisk etikk-tilnærming som kombinerer deskriptive og normative metoder. Det vil undersøke oppfatninger om den moralske verdien til laks og til samspillet mellom mennesker og laks, slik disse kommer til uttrykk i offentlige dokument, media og forskning.Ulike interessegrupper vil bli involvert. Dette inkluderer forskere, samt representanter fra oppdrettsnæringen og ulike organisasjoner. Prosjektet vil benytte en empirisk etikk-tilnærming som kombinere deskriptive og normative metoder, og ønsker å bidra med viktig kunnskap for oppdrettsnæringen, for forskning på genredigering av dyr og for reguleringsformål.

Søknaden skal inneholde en redegjørelse for søkerens motivasjon og relevant kompetanse for stillingen. Videre skal det ligge ved en 3-5 siders prosjektbeskrivelse. Denne skal ta utgangspunkt i den overordnede prosjektbeskrivelsen for CRISPRsalmon, og dekke arbeidsoppgavene som er tillagt GenØks ph.d. Den skal beskrive en helhetlig artikkelbasert ph.d.-avhandling. Prosjektbeskrivelsen skal skrives på engelsk, som vil være avhandlingsspråket. Det øvrige søknadsmaterialet kan skrives på engelsk eller norsk.
Søknader som ikke sendes elektronisk via Jobbnorge innen fristen, vil ikke bli vurdert. Søkere som inviteres til intervju vil bli bedt om referanser og må ta med bekreftede kopier av karakterutskrift og vitnemål.

For ytterligere informasjon kontakt:

Anne Ingeborg Myhr, direktør (anne.myhr@genok.no) tlf. 77644642, eller
Katrine Jaklin, administrasjonsleder (katrine.jaklin@genok.no) tlf. 77645546

Søk stillingen hos Jobbnorge. Søknadsfrist: 01.07.2019
Les mer om prosjektet; https://www.ntnu.edu/crispr-salmon