Lise Nordgård styrker GenØks satsning på antibiotikaresistens

24.04.2019

Lise Nordgård går inn i en 10% stilling som forsker/rådgiver innen antibiotikaresistens. Lise Nordgård har tidligere vært prosjektleder for flere av GenØks prosjekter på antibiotikaresistens i miljøet, og skal i dette prosjektet jobbe med prøver fra hval.

Tidligere publikasjoner:

Prevalence of Antibiotic Resistance Marker Genes (ARMG) in Selected Environments in Norway – Reindeer, M909|2017
Commissioned by the Norwegian Environment Agency, December 2017.
Nordgård, L. et al (2017) GenØk, 21 pages

Antimicrobial resistance in selected environments in Norway M-736/2017
Commissioned by the Norwegian Environment Agency, April 2017.
Nordgård, L. et. al. (2017) GenØk, 43 pages

Prevalence of Antibiotic Resistance Marker Genes (ARMG) in Selected Environments in Norway M-675|2016
Commissioned by the Norwegian Environment Agency, December 2016.
Nordgård, L. et al (2016)