Samfunnsløftet: GenØk sikret videre satsning på videregåendeeelever

11.02.2019

GenØk har mottatt støtte fra Sparebank 1 Nord Norge til utvikling av undervisningsopplegg for lærere og elever i ungdoms og videregående skole. Formålet er å øke kompetansen om hvordan bioteknkologi kan være med å løse utfordringer i helse, miljø, landbruks og oppdrettsnæring. I dette prosjektet ligger skolebesøk og utvikling av undervisningsmateriale.

Vi takker SNN Samfunnsløftet for støtten!

Kontaktperson: Idun Grønsberg