Nytt prosjekt: etiske og sosiale aspekter ved bruk av genredigering på laks

19.12.2018

Genøk er med i et nytt prosjekt som ledes av NTNU og finansieres av Norges forskningsråd. Målet med prosjektet er å klargjøre betingelser for sosial og moralsk aksept ved genredigering av laks.

 

Genredigering, for eksempel CRISPR, kan løse noen av utfordringene i akvakultur, og dermed øke verdiskapningen, gjennom raske og presise endringer i relevante egenskaper hos laks. Men for at løsningene skal kunne utnyttes, må de innføres på sosialt og moralsk akseptable måter. Dette vil bli undersøkt ved å se på oppfatninger om den moralske verdien til laks og til samspillet mellom mennesker og laks, slik disse kommer til uttrykk i offentlige dokument, media og forskning. Ulike interessegrupper vil bli involvert. Dette inkuderer forskere, samt representanter fra oppdrettsnæringen og ulike organisasjoner. Prosjektet vil benytte en empirisk etikk-tilnærming som kombinere deskriptive og normative metoder, og ønsker å bidra med viktig kunnskap for oppdrettsnæringen, for forskning på genredigering av dyr og for reguleringsformål. I tillegg vil det være relevant for de akademiske diskusjonene om empirisk etikk og dyreetikk.

Foto: Alexander Raths/dollarphotoclub.com