GenØk er med i et internasjonalt nettverk om antibiotikaresistens i miljøet

18.12.2018

Nettverket har som mål å øke kunnskap om antimikrobiell resistens (AMR) i miljøet samt å identifisere gode indikatorer, metoder og modeller for å kartlegge antibiotikaresistensgener i mat, dyr og miljø. Prosjektet finansieres av JPIAMR og med i nettverket er det 15 ulike institusjoner.

Nasjonale myndigheter og internasjonale organer (EU, FN, WHO) har anerkjent at vi må etablere effektive miljøovervåkingssystemer for å identifisere og overvåke AMR i vann, jord og vilt for å øke forståelsen for naturmiljøets rolle i fremveksten og spredningen av AMR og hvordan innføringen av antimikrobielle stoffer /resistente mikroorganismer fra mennesker /dyrekilder i miljøet bidrar til AMR. Nettverket ønsker derfor å identifisere målbare overvåkingsindikatorer og metoder for miljømessig AMR ved å bygge videre på eksisterende kunnskap, samt å diskutere hvordan en kan forbedre og standarisere metoder i en One Health tilnærming.

GenØk har tidligere undersøkt AMR i jord, slam og prøver fra rein og gris.

http://genok.no/wp-content/uploads/2018/03/Microsoft-Word-ARMG_reindeer_M_909_2017.pdf

http://genok.no/wp-content/uploads/2013/04/Final_rapport_M_736_2017_GenOk.pdf

http://genok.no/wp-content/uploads/2017/03/M_675_2016.pdf

 

Foto:adobestock.com/analysis121980