Publikasjon: Bruk av genredigering fører til behov for å tenke nytt om risikovurdering av GM-planter

21.12.2018

I en ny artikkel i Frontiers diskuterer forskere ved GenØk mulige utfordringer til etablerte strategier for risikovurderinger ved bruk av genredigerte medoder og planter. De nye genredigeringsmetodene gjør det mulig å utføre målrettede endringer av spesifikke gener i plantegenomer med større hastighet og spesifisitet enn ved tidligere metoder. Spesielt har det vært heftig diskutert hvordan en kan regulere produkter utviklet ved hjelp av de nye genredigeringsteknikkene. Skal en vedta eller tilpasse dagens rammeverk for GMO-risikovurdering ved godkjenning av bruk av genredigerte planter? Forfatterne fokuserer på krav til vurdering av helse- og miljørisiko som fastlagt i EU-direktiver, og fremhever hvordan biosikkerhetsforskning kan styrke risikovurdering og håndtering. Kunnskapshull er uthevet, for eksempel relatert til mål- og ikke mål-effekter ved genredigering av plantegener, og dette er relatert til risikovurderinger av genredigerte organismer. Det er også utfordringer med sporbarhet og overvåking av produkter utviklet ved de nye genredigeringsteknikkene. I tillegg påpeker forfatterne at risikovurdering og forvaltning av genetisk modifiserte (GM) planter har begrensninger når det gjelder åpenhet relatert til produktutvikling. Å løse disse utfordringer med dagens rammeverk for risikovurdering innebærer å adressere mange subjektive, verdiladede problemstillinger, for eksempel hvordan skal en spesifisere viktige naturverdier i økosystemtilnærminger. Forfatterne foreslår derfor at rammeverket for ansvarlig forskning og innovasjon (RRI) kan brukes å forbedre forskning, risikovurderinger av GM for å fremme biosikkerhet av genredigering brukt på planter.

Forfattere: Agapito-Tenfen, S. Z., Okoli, A. S. Bernstein, M. J., Wikmark, O-G., Myhr, A. I.

Les mer her https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2018.01874/abstract

Front. Plant Sci. | doi: 10.3389/fpls.2018.01874. Denne artikkelen er del av en spesifikk utgave: Plant Genome Editing – Policies and Governance.

Også publisert i ebok: Sprink, T., Wilhelm, R. A., Spök, A., Robienski, J., Schleissing, S., Schiemann, J. H., eds. (2020). Plant Genome Editing – Policies and Governance. Lausanne: Frontiers Media SA. doi: 10.3389/978-2-88963-670-9

Foto: adobestock.com/Alex_Traksel