Høringsinnspill: genmodifisert nellik Florigene Moonaqua

20.11.2018

GenØk – Senter for Biosikkerhet har svart på høring av fornyelsessøknad C/NL/06/01_001, genmodifisert nellik kalt FLORIGENE®Moonaqua, FLO-40689-6, 123.8.12. Fornyelsessøknaden gjelder import, distribusjon og salg av FLO-40689-6. Søker er Suntory Flowers Limited. 

Basert på gjennomgåtte dokumenter fra Bioteknologirådet, VKM, Mattilsynet og Miljødirektoratet kan ikke GenØk se at denne typen nellik utgjør noen risiko for helse og miljø ved import til Norge. 

GenØk kan ikke se at denne typen nellik bidrar til samfunnsnytte eller at oppsummeringen av fornyelsessøknaden gir informasjon om at FLO-40689-6 oppfyller de krav som foreligger i den norske genteknologiloven om at en GMO skal bidra til en mer bærekraftig utvikling. 

Les fullstendig høringssvar

Bidragsytere: Idun Grønsberg, Anne Ingeborg Myhr

Foto: adobestock.com/ just2shutter #31407513