Debatt: Genrevolusjon i mat – er vi klare for genredigering i Norge?

11.09.2018

 

 

 

Debatt: Genrevolusjon i mat – er vi klare for genredigering i Norge?

Dato: 27.09.18
Sted: Litteraturhuset, Oslo
Klokkeslett: 20.45-21.45

Genredigering er en ny teknologi som gjør det mulig å gjøre målrettede endringer i arvestoffet til alle levende organismer. Er genteknologi fremtiden for norsk matproduksjon? Hvilke muligheter står vi overfor og når kan vi finne genredigert mat på norske tallerkener?

Deltagere:

Tage Thorstensen, forsker, NIBIO

Stefan Jansson, professor, avdeling for Plantefysiologi, Umeå universitet

Sigrid Bratlie, seniorrådgiver i Bioteknologirådet

Ola Hedstein, administrerende direktør, Norsk Landbrukssamvirke

Anne Ingeborg Myhr – direktør for GenØk – Senter for biosikkerhet

Arrangeres av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Link til arrangementet