Fondsregion Nord-Norge tildeler midler til GenØk-prosjekt om genredigering i akvakultur

12.06.2018

Dr. Arinze Okoli

GenØk-prosjektet «Genome-editing in Norwegian Aquaculture: providing knowedge-needs on the impact of CRISPR/Cas9 on salmon fish health and environment» har blitt tildelt regional kvaliferingseringsstøtte gjennom Fondsregion Nord-Norge. Prosjektleder er Arinze Okoli.

Prosjektets hovedmål er å identifisere og optimalisere parametre for genredigering med CRISPR/Cas9 på lakseceller og egg ved bruk av infeksjonsmodeller for sykdommen ISAV og lakselus. Det vil også bli arrangert en workshop med dette som tema.

Fondsregion Nord-Norge er et felles fond administrert av Fylkeskommunene i Nordland, Troms og Finnmark som har som målsetting å styrke forskning for regional innovasjon og regional utvikling. Fondet skal jobbe for å mobilisere til økt FoU-aktivitet i regionen og bidra til utvikling av gode og konkurransedyktige FoU-miljøer.