SAMKUL-finansiering til GenØk prosjekt om bioteknologi og relasjoner mellom menneske og natur i søken etter bærekraftig mat

12.06.2018

Dr. Fern Wickson

Forskningsrådet tildeler 70,6 millioner kr til åtte nye SAMKUL-prosjekter. Blant disse er GenØk-prosjektet «ReWrite: New knowledge to navigate the rewriting of human/nature relations through genome editing in the search for sustainable food» med Fern Wickson som prosjektleder.

Prosjektet skal bidra til å genere ny kunnskap om hvordan relasjoner mellom mennesker og natur oppfattes, kommuniseres og endres gjennom bioteknologi. Denne kunnskapen skal være et supplement til det vitenskapelige og økonomiske kunnskapsgrunnlaget i beslutningsprosesser om genredigeringens rolle i bærekraftig matproduksjon.

SAMKUL er Forskningsrådets program for studier av samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger. Det ble i denne søknadsrunden behandlet 64 søknader om forskerprosjekter med et samlet søknadsbeløp på 549 millioner kroner.