Ny publikasjon: CRISPR/Cas9-Genredigerte Orthopoxvirus til bruk for videreutvikling av vaksiner

25.05.2018

Genmodifiserte (GM) vaksiner og -vektorer basert på orthopoxvirus (OPXV) er i dag effektive innen veterinæmedisin, men man har ikke lyktes i samme grad med å utvikle GM vaksiner som kan brukes til å forebygge sykdom på mennesker.  Det nye genredigeringsverktøyet CRISPR/Cas9 kan vise seg å være nøkkelen til å utvikle OPXV-baserte GM vaksiner frem til bruksgodkjenning. CRISPR/Cas9s effektivitet, tilpasningsdyktighet, presisjon og lave brukskostnader gir mange fordeler sammenlignet med ordinær genmodifisering. Tilpasning av CRISPR/Cas9-metoden til å redigere  OPXV kan løse mange av utfordringene knyttet til utviklingen av OPXV-baserte rekombinante vaksiner og vektorer, inkludert genom- og transgen stabilitet og forutsigbarhet om den er svekket (infektive eller ikke). Bruk vil også kunne forklare faktorer som påvirker rekombinante MVA-vaksiner og -vektorer, i tillegg til vertspesifikke restriksjoner, som er viktige risikoaspekter som bør vurderes ved virusbaserte GM-vaksiner og -vektorer. Det forskes på ulike metoder for å maksimere potensialet til CRISPR/Cas9, og denne forskningen kan bli styrket ved å inkludere viktige biosikkerhetsspørsmål, slik som undersøkelse av utilsiktede effekter og måleffekter, for å sikre en ansvarlig bruk av teknologien i en tidlig fase.

Okoli, A.; Okeke, M.I.; Tryland, M.; Moens, U. (2018) CRISPR/Cas9—Advancing Orthopoxvirus Genome Editing for Vaccine and Vector Development. Viruses, 10, 50. Open access.

Photo: adobestock.com/vchalup