Høringsinnspill til Bioteknologirådets forslag om endring av genteknologiloven

16.05.2018

Bioteknologirådet har kommet med en uttalelse vedrørende den eksisterende genteknologiloven i Norge; «Genteknologiloven – invitasjon til offentlig debatt». I uttalelsen foreslår de endringer basert på de nye teknikkene innenfor genredigering, og ønsker debatt og uttalelser fra ulike aktører rundt dette. I uttalelsene ønsker de fokus på følgende spørsmål:

 

  • Genteknologiloven: Hva bør reguleres, og bør det innføres nivåer av regulering basert på metoden(e) som er brukt for å lage de ulike genmodifiserte/genredigerte (og annet- modifiserte) organismene?
  • Merking og sporbarhet: Hvilke krav skal stilles?
  • Samfunnsnytte, bærekraft og etikk: Hvordan skal dette vurderes?

GenØks hovedpunkter til Bioteknologirådets uttalelse er:

  • Regulering er viktig og bør ikke sette en stopper for innovasjon og forskning.
  • Det er for tidlig å innføre nivådelt regulering av genredigerte organismer. Det trengs mer erfaring og forskningsbasert kunnskap om bruk av de nye teknikkene.
  • Genredigerte organismer godkjent for bruk til mat og fôr bør merkes og kunne spores.
  • Regulering bør fortsatt inneholde et krav om overvåkning av genredigerte organismer i miljøet. Dette vil bidra til økt kunnskap om uventet risiko, samt om samfunnsnytte og bidrag til bærekraft.
  • Samfunnsnytte, bærekraft og etiske prinsipper bør vektlegges vesentlig i vurdering av genredigerte organismer.

Les fullstendig høringsinnspill

Illustrasjon: Sergey Nivens/Adobestock.com