GenØk er 20 år

06.03.2018

Som en del av jubileumsfeiringen vanket det tapaslunch på GenØks styre og ansatte i dag den 6. mars.

GenØk har siden oppstart i 1998 blitt en viktig nasjonal og internasjonal bidragsyter innen biosikkerhet. GenØk sin visjon er trygg bruk av bioteknologi og vår strategi er at vi skal være oppdatert på det siste innenfor vårt fagområde.

Feltet bioteknologi har utviklet seg raskt siden GenØks oppstart og som en del av GenØks strategi har GenØk reorganisert seg og har i dag tre prioriterte forskningsområder;

·       Biosikkerhet ved genredigering,

·       Antibiotikaresistens i miljø, og

·       Ansvarlig og bærekraftig forskning og innovasjon

Vårt mål er å bidra til kunnskapsgrunnlaget for vurdering av bruk av GMO og genredigerte organismer hvor risiko til helse og miljø samt bidrag til bærekraft, samfunnsnytte og etiske aspekter er vektlagt.