Se video fra åpent møte om bærekraft og planter som er genmodifiserte til å tåle sprøytemiddel

18.10.2012

Temaet var: Hvordan kan styresmaktene og selskap som utvikler nye plantesorter, bruke et sett av kriterium for bærekraft i praksis? Hvordan vil krav til berekraft stå seg i møte med konkurransereglene i WTO (Verdshandelsorganisasjonen)?

Tid: 10. september 2012 kl. 10.00–15.30

Sted: Holbergs terrasse kurs- og konferansesenter, Stensberggata 27, Oslo

Arrangører: Bioteknologinemnda og Direktoratet for naturforvaltning

Møtet var holdt på engelsk.

Se videoen her: http://www.bion.no/2012/09/ope-mote-i-september-berekraft-og-genmodifisering/