Ny publikasjon: Socio–economic research on genetically modified crops: a study of the literature

15.12.2017

Forskning på sosioøkonomiske virkninger (SEI) ved introduksjon og bruk av GM avlinger bør inneholde bredere spørsmål og bedre metoder, for å øke forståelsen av SEI ved GM-avlinger. Dette er hovedkonklusjonen fra Rosa Binimelis og Anne Ingeborg Myhr med kollegaer i en artikkel publisert i tidsskriftet Agriculture and Human Values. I denne artikkelen rapporterer de på funnene fra en litteratur studie av den fagfelle vurderte litteraturen. Hovedfunnene inkluderer: Det er begrenset empirisk forskning på SEI av GM-avlinger i den vitenskapelige litteraturen. Hovedfokuset i den publiserte forskningen er på økonomiske parametere, mens det er svært få empiriske studier på sosiale og ikke- økonomiske aspekter. Med formål å forbedre relevansen og kvaliteten på SEI informasjonen foreslår forfatterne hvordan en kan fylle kunnskapshull samt endre metodiske svakheter i GMO-SEI-forskning.

Catacora-Vargas, G., Binimelis, R., Myhr, A.I. and Wynne, B. (2017) Socioeconomic research on genetically modied crops: a study of the literature, Agriculture and Human Values https://doi.org/10.1007/s10460-017-9842-4

Front page photo: istockphotos000003136951