Dagsnytt 18: forslag til endring av genteknologiloven

07.12.2017

GenØks direktør, Anne Ingeborg Myhr stilte i Dagsnytt 18-studio sammen med Kristin Halvorsen fra Bioteknologirådet. Tema for diskusjonen var forslagene til endring av bioteknologiloven. Debatten begynner på 41:35.

Dagsnytt 18 – 6. desember 2017