Kommentarer til fremtidens regulering av GMO

05.12.2017

Photo: AdobeStock_109697909_Syda_Productions

5. desember inviterte Bioteknologirådet til offentlig debatt om hvordan vi kan regulere fremtidens GMO. Rådet fremla 3 forskjellige modeller på hvordan dette kan gjøres og adresserte i tillegg flere spørsmål om hva loven skal omfatte, merkekrav, sporbarhet, samfunnsnytte, bærekraft og etikk.

GenØk mener at det er svært viktig å ha en offentlig dialog omkring reguleringen av fremtidens GMO, som organismer fremstilt ved genredigering og syntetisk biologi. Det er veldig viktig med klare retningslinjer for å fremme innovasjon og trygg bruk av bioteknologi. Vi er derfor svært glad for initiativet fra Bioteknologirådet.

GenØk er enig med flertallet i Bioteknologirådet om viktigheten av å beholde Genteknologiloven, slik at det stilles krav til positive bidrag til samfunsnytte, bærekraft og etikk. GenØk er imidlertid uenig med rådets flertall i at noen nye bioteknologiske anvendelser skal unngå risikovurdering og bare trenge å ha meldeplikt.

GenØks ytterlige kommentarer til debatten er:

  • Regulering hindrer ikke innovasjon, men setter rammer for ønsket og trygg utvikling.
  • Genredigerte organismer er GMO i henhold til dagens definisjoner og skal derfor reguleres under Genteknologiloven.
  • Genredigering er en svært ny teknologi med mange spennende muligheter, men hvor vi fortsatt trenger mer kunnskap om mekanismer, utilsiktede effekter og bidrag til bærekraft og samfunsnytte.
  • Små forandringer i gener kan lede til store forandringer for organismene. Risiko knyttet til slike forandringer bør avgjøres gjennom ”case-by-case” risikovurderinger, og ikke gjennom forhåndsbaserte antagelser.
  • Det kan være grunnlagt for differensierte informasjonskrav i en risikovurdering knyttet til forskjellige typer modifiseringer.
  • Krav til merking og sporbarhet bør gjelde alle GMO, inkludert genredigerte organismer.
  • Gitt kompleksiteten av disse spørsmålene og påvirkningskraften på samfunnet, bør det settes ned ett offentlig utvalg som reflekterer forskjellige perspektiv og kunnskap for å utrede den videre prosessen og se nærmere på de praktiske detaljer.

 

Kontakt:
Anne Ingeborg Myhr, Direktør, GenØk – 95429015