Kan genmodifisert mais gi kreft og andre sykdommer hos rotter?

18.01.2013

Vitenskapelig vurdering av studiet: “Long term toxicity of a Rondup herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize” publisert i Food and Chemical Toxicology av Seralini et al. (2012).

Fagrapport skrevet av

Thomas Bøhn, Dr. scient.

Seniorforsker, GenØk-Senter for biosikkerhet

Professor i genøkologi, Universitetet i Tromsø

Terje Traavik, Dr. philos.

Seniorrådgiver, GenØk-Senter for biosikkerhet

Professor i genøkologi, Universitetet i Tromsø

Last ned pdf