Kraftig kutt i GenØks grunnbevilgning

12.10.2017

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 har GenØks bevilgning blir redusert fra 11,9 til 5 millioner. Et foreslått kutt i denne størrelsesordenen vil ha konsekvenser for både GenØks forsknings- og rådgivningsaktiviteter og for senterets bemanning.