Økologiske ringvirkninger ved bruk av insektresistente og sprøytemiddeltolerante planter

06.10.2017

GenØks seniorforsker Thomas Bøhn har en ny publikasjon i Frontiers in Environmental Science (open access)!

Artikkel: Complex outcomes from insect and weed control wit transgenic plants: Ecological surprises?
Genmodifiserte (GM) planter har i all hovedsak blitt skapt for å motvirke skadeinsekter og/eller ugress i planter som mais, soya, raps og bomull. Etter at nye gener settes i planten, har plantene produsert sine egne giftstoffer (Bt-toksiner), eller at de tåler å bli sprøytet med plantevernmidler.  En ny artikkel fra GenØk har sett på økosystem-ringvirkningene av GM-planter i et bærekraftperspektiv.

Artikkelen konkluderer med:

  1. Bruk av giftstoffer som Bt-toksiner kan føre til resistensutvikling i skadeinsekter (artikkelen beskriver et eksempel fra Sør-Afrika).  Følgen er at tidlig observerte gevinster med GM-planter, som redusert bruk av sprøytemidler, ikke varer over tid. Industriens svar på resistensutvikling har vært å øke antall innsatte gener (opptil 6 Bt-toksiner) i nye GM planter.
  2. Bruk av GM-bomull (med Bt-toksiner) i Kina førte til flere sammenhengende positive effekter på et større landskapsnivå. Skadeinsekter ble slått ut av Bt-toksiner i GM-plantene, noe som medførte redusert bruk av sprøytemidler. Forholdene for andre kulturplanter ble også bedre. Fordelene ble imidlertid kortvarige da et nytt skadeinsekt (sekundærpest), som tålte Bt-toksinene, økte i tetthet. Denne sekundærpesten kunne bruke GM-bomull som vertsplante, og gjør nå stor skade på det samme landskapsnivået.
  3. Monarksommerfuglen, med sin fascinerende vandring fra Mexico og oppover det amerikanske kontinentet, er i dramatisk nedgang. Det viser seg at årsaken er den ekstreme ugresskontrollen basert på bruk av ugressmidler. Sprøytemiddeltolerante planter sprøytes gjentatte ganger i vekstsesongen. Dette har ført til at ugressarten milkweed, monarksommerfuglens viktigste vertsplante, nærmest er utryddet i GM-mais- og soya-åkre. Uten vertsplanter vil ikke monarksommerfuglen klare seg. Sprøytemidlene som brukes sammen med GM-plantene kan derfor redusere biodiversiteten i landskapet.

Du kan lese hele artikkelen via lenken her

Bøhn, T. and Lövei, G.L. (2017). ”Complex outcomes from insect and weed control wit transgenic plants: ecological surprises?”, Frontiers in Environmental Science 5: 1-8. https://doi.org/10.3389/fenvs.2017.00060 (Open access)

Photo: AdobeStock #69981160