Foredragene fra GenØk seminar Mat for fremtiden

30.06.2017

Nedenfor er en oversikt over presentasjonene som ble holdt på vårt seminar «Mat for fremtiden: Genredigert og uten antibiotika» 08. juni i Oslo.

De er publisert i samtykke med foredragsholderne.

Presentasjoner

Antibiotikaresistens – når medisinene våre ikke virker lenger
Ørjan Olsvik, styremedlem i GenØk og UiT –Norges Arktiske Universitet

Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens
Janne Øvrebø Bohnhorst, Miljødirektoratet

Antibiotikaresistente bakterier i matproduksjonskjeden
Anne Margrethe Urdal, Veterinærinstituttet

Antibiotikaresistente bakterier: er det bare antibiotikaens skyld?
Siamak Yazdankhah, VKM

Undersøkelse av antibiotikaresistensgener i miljø
Lise Nordgård, GenØk

Genredigering i naturen og biomangfold
Dag Hessen, UiO

Bruk av genredigering i alger/mikroorganismer
Atle Bones, NTNU

Steril laks kan løse et miljøproblem og bidra til bærekraftig avl
Lene Kleppe, Havforskningsinstituttet

Genredigering og etiske spørsmål
Bjørn Myskja, NTNU og Bioteknologirådet

Genredigering –teknologien og biosikkerhet
Odd-Gunnar Wikmark, GenØk

Genredigering og GMO – regulering og risikovurdering
Bjarte Rambjør Heide, Miljødirektoratet