Mat for fremtiden: Genredigert og uten antibiotika

09.06.2017


Mat for fremtiden: Genredigert og uten antibiotika var tema for årets GenØk seminar. Seminaret ble arrangert i Oslo og var en viktig start for to av GenØks satsningsområder innen forskning: antibiotikaresistens i mat og miljø, og bruk av genredigering i dyr, planter og mikroorganismer.

Spesielt antibiotikaresistens i mat og miljø ble vektlagt av foredragsholderne under seminaret. Viktigheten av et helhetlig syn, ”one health” perspektivet, ble trukket frem. Norge er et foregangsland når det gjelder å redusere bruk av antibiotika innen human og veterinærmedisin samt i fôr. Samtidig ble det påpekt at det er et behov for kartlegging av antibiotikaresistente bakterier og resistensgener i mat og miljø. Det er også et behov for kunnskap om mekanismer for spredning og hvordan tungmetaller og sprøytemidler kan påvirke utvikling av resistens.

Dagens andre tema under seminaret var genredigering. Genredigering vil bli et stadig viktigere verktøy innen forskning og i avl samt i industrielle prosesser. Under seminaret ble spesielt bruk av genredigering for å lage steril laks og for å optimalisere bruk av alger til for eksempel fôr samt for å utvikle gendrivere til å utradere fremmede arter og malaria belyst. Det bør også undersøkes for uønskede endringer i genomet ved bruk av verktøyet. Bruk av genredigering må også bidra til bærekraftig utvikling, løse samfunnsutfordringer og være etisk forsvarlig. Det er fortsatt uklart hvordan og om genredigering skal reguleres i EU og i Norge.

Takk til alle foredragsholdere og fremmøtte!