Anne I. Myhr nytt medlem i Granskningsutvalget

06.04.2017

Anne Ingeborg Myhr (foto: krisdev.com)

GenØks direktør, Anne Ingeborg Myhr er oppnevnt til det nye Granskningsutvalget.

Granskingsutvalget skal veilede forskningsinstitusjoner om behandling av saker om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer. Utvalget er opprettet i henhold til lov om behandling av etikk og redelighet i forskning, og  startet sin virksomhet i slutten av 2007.

Sammensetningen i det nye utvalget:

 • Ragna Aarli, leder, Professor UiB
 • Jan G. Bjålie, nestleder, Professor UiO
 • Rani Lill Anjum, Forsker, NMBU
 • Øyvind Kongstun Arnesen, Administrerende direktør, Ultimovacs AS
 • Lise Wogensen Bach, Professor, Aarhus Universitet, Danmark
 • Anne Ingeborg Myhr, Direktør, GenØk-Senter for biosikkerhet
 • Arild Underdal, Professor emeritus, UiO

Varamedlemmer:

 • Per-Henrik Zahl, Seniorforsker, Folkehelseinstituttet
 • Nina Johannesen, Førsteamanuensis, Høgskolen i Østfold
 • John-Arne Skolbekken, Professor, NTNU
 • Ida Skaar, Seniorforsker, Veterinærinstituttet

Utvalget er oppnevnt for perioden 1.4.2017-31.3.2021