Miljødirektoratet anbefaler ikke forbud mot to genmodifiserte nelliker

05.04.2017

Foto: adobestock.com/ just2shutter #31407513

Miljødirektoratet anbefaler å ikke legge ned forbud mot import av to genmodifiserte nelliker, SHD-27531-4 og Florigene®Moonlite™, da disse ikke har påvist helse og miljørisiko, samt at kriteriene i Genteknologiloven ikke gir grunnlag for forbud.

GenØk er enig med Miljødirektoratet at import av GM nellik som snittblomster ikke utgjør noen risiko for helse og miljø ved import til Norge. GM nellik med endret blomster farge (lilla) kan kan gi et større utvalg for forbrukeren. Det er imidlertid uklart hvor stor en eventuell etterspørsel etter disse vil være, om det vil skape flere arbeidsplasser (import og handel) og dermed bidra til samfunnsnytte i Norge. GenØk har tidligere uttalt at det ikke foreligger informasjon om at dyrking og produksjon gir økt sysselsetting eller andre søsio-økonomiske forhold i dyrkingslandene. Vurdering av bærekraft i dyrkingslandene blir derfor vanskelig. I den sammenheng er det også viktig å påpeke at nellikene er tolerante mot sprøytemidlet klorsulfuron. Dette sprøytemidlet brukes i seleksjonen av GM planten og skal dermed ikke brukes under selve produksjonen. Det vil derfor være viktig å undersøke at sprøytemiddelt ikke brukes under dyrkning.

Les Miljødirektoratet sin anbefaling her http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2017/April-2017/Anbefaler-ikke-forbud-mot-to-genmodifiserte-nelliker/

Les GenØk sin vurdering av

Florigene®Moonlite™ her http://genok.no/arkiv/6002/

SHD -27531-4 her http://genok.no/arkiv/2126/