GenØk inviterer elever inn i bioteknologiens verden

05.04.2017

Media skriver stadig om nye gjennombrudd innen genteknologi og bioteknologi. Ofte nevnes også problematiske sider ved innføringen av nye teknologier og viktige valg som må tas. Uten tilstrekkelig basiskunnskap er det vanskelig å vurdere hva disse spørsmålene egentlig dreier seg om. GenØk har startet opp med undervisning for skoleklasser i videregående skole for å bidra til økt basiskunnskap rundt genteknologi og bioteknologi.

Av: Idun Merete Grønsberg

GenØk har hatt gleden av å ta elever fra ulike videregående skoler i Tromsø med på en reise inn i bio- og genteknologiens verden. Vi har forskere som besitter kompetanse og kunnskaper innen en rekke fagfelt som molekylærbiologi, økologi, virologi og samfunnsrelaterte fag. Vi utfordret derfor forskerne våre til å lage et undervisningsopplegg som vi kunne presentere for elever i Tromsø.

Utfordringen ble tatt på strak arm, og i 2016 inviterte vi tre klasser «hjem» til oss i Siva innovasjonssenter. Undervisningen er bygd opp slik at den starter med en enkel introduksjon til DNA og hvordan genmodifiserte organismer (GMO) utvikles. Vi fokuserer på matplanter som dyrkes og brukes i mat rundt i verden, og ser på hvor stor andel av den maten som dyrkes som faktisk er genmodifisert. Vi ser også på hvilke GMO som kan være aktuelle for Norge og norske forhold, spesielt med tanke på klima og andre utfordringer. Elevene har vært nysgjerrige og har stilt mange spørsmål som gir interessante diskusjoner. Spesielt temaet antibiotikaresistens har vært viktig. Det å lære om bakterier, «gode og onde», og spredning av resistens og hva det egentlig er, er noe elevene har vært svært opptatt av.

En ting er sikkert, spørsmål knyttet til anvendelsen av genteknologi og bioteknologi vil det bare bli flere av i fremtiden, og da er det viktig å øke forståelsen av noe som kan virke uforståelig for mange. Vi håper at vi med opplegget vårt har fått gitt elevene en liten introduksjon til et stort tema og at det har vekket interessen hos noen av dem til å studere dette videre. Hvem vet: kanskje en av fremtiden forskere innen dette fagfeltet ble introdusert til dette temaet akkurat hos oss?