Tre nye høringssvar levert i mars!

28.03.2017

GenØk har besvart tre ulike offentlige høringer under EU-forordning 1829/2003 av fornyelsessøknader. Nedenfor er en oversikt over høringssvarene, oppsummering av hvert enkelt og deres bidragsytere. I tillegg til disse tre er også denne levert inn i mars i år.

.

Fornyelsessøknad EFSA/GMO/NL/2016/135

Søknad fra Monsanto Europe S.A/N.V for soya MON87708 x MON89788 x A5547-127
Les innspill

Oppsummering
GenØk–Senter for biosikkerhet, viser til høring av søknad EFSA/GMO/NL/2016/135 om MON87708 x MON89788 x A5547-127 soya som omfatter bruksområdet import og prosessering og til bruk i fòr og mat eller inneholdende ingredienser produsert fra denne soyaen. Vi har gjennomgått de dokumenter som vi har fått tilgjengelig, og nevner spesielt følgende punkter vedrørende søknaden:

• Genmodifisert soya linje MON87708 x MON89788 x A5547-127 er ikke godkjent i Norge eller EU for noen av de omsøkte bruksområdene.

• MON87708 x MON89788 x A5547-127 er tolerant mot sprøytemidler som inneholder glyfosat, glufosinat – ammonium og dicamba som har ulike grader av helse-og-miljø fare ved bruk.

• Glufosinat ammonium er ikke tillatt brukt i Norge. • Søknaden om soya linje MON87708 x MON89788 x A5547-127 mangler data og informasjon som er relevant for å kunne vurdere kriterier rundt etisk forsvarlighet, samfunnsnytte og bærekraft.

Bidragsytere: Idun M. Grønsberg, Lilian van Hove og Odd-Gunnar Wikmark


.

Fornyelsessøknad EFSA/GMO/NL/2016/134

Søknad fra Monsanto Europe S.A/N.V for mais MON87427 x MON87460 x MON89034 x MIR162 x NK603
Les innspill

Oppsummering
GenØk–Senter for biosikkerhet, viser til høring av søknad EFSA/GMO/NL/2016/134 om MON87427 x MON87460 x MON89034 x MIR162 x NK603 mais som omfatter bruksområdet import og prosessering og til bruk i fòr og mat eller inneholdende ingredienser produsert fra denne maisen. Vi har gjennomgått de dokumenter som vi har fått tilgjengelig, og nevner spesielt følgende punkter vedrørende søknaden:

• Genmodifisert, stablet mais linje MON87427 x MON87460 x MON89034 x MIR162 x NK603 er ikke godkjent i Norge eller EU for noen av de omsøkte bruksområdene.

• MON87427 x MON87460 x MON89034 x MIR162 x NK603 er tolerant mot sprøytemidler som inneholder glyfosat. Dette er sprøytemidler med økt fokus iht potensiell helse og miljøfare ved bruk.

• MON87427 x MON87460 x MON89034 x MIR162 x NK603 inneholder antibiotikaresistens genet nptII og er dermed ikke lovlig omsatt i Norge iht matloven (i mat og fôr).

• Søknaden om mais linje MON87427 x MON87460 x MON89034 x MIR162 x NK603 mangler data og informasjon som er relevant for å kunne vurdere kriterier rundt etisk forsvarlighet, samfunnsnytte og bærekraft.

Bidragsytere: Idun M. Grønsberg, Lilian van Hove og Lise Nordgård


.

Fornyelsessøknad EFSA/GMO/DE/2016/133

Søknad fra Syngenta Crop Protection NV/SA for mais MZHG0JG
Les innspill

Oppsummering
GenØk–Senter for biosikkerhet, viser til høring av søknad EFSA/GMO/DE/2016/133 om MZHG0JG mais som omfatter bruksområdet import og prosessering og til bruk i fòr og mat eller inneholdende ingredienser produsert fra denne maisen. Vi har gjennomgått de dokumenter som vi har fått tilgjengelig, og nevner spesielt følgende punkter vedrørende søknaden:

• Genmodifisert mais linje MZHG0JG er ikke godkjent i Norge eller EU for noen av de omsøkte bruksområdene.

• MZHG0JG er tolerant mot sprøytemidler som inneholder glyfosat og glufosinateammonium som har ulike grader av helse-og-miljø fare ved bruk.

• Søknaden om mais linje MZHG0JG mangler data og informasjon som er relevant for å kunne vurdere kriterier rundt etisk forsvarlighet, samfunnsnytte og bærekraft.

Bidragsytere: Idun M. Grønsberg og Lilian van Hove

Photo: DollarPhotoClub #41292349 and DollarPhotoClub #74243326