Høringssvar: genmodifisert raps GT73

08.03.2017

GenØk–Senter for biosikkerhet, viser til høring av fornyelsessøknad EFSA/GMO/RX/002 om GT73 raps som omfatter bruksområdet import og prosessering og til bruk i fòr eller inneholdende ingredienser produsert fra denne rapsen.

Vi har gjennomgått de dokumenter som vi har fått tilgjengelig, og nevner spesielt følgende punkter vedrørende søknad om fornyelse:

  • Genmodifisert rapslinje GT73 er ikke godkjent i Norge basert på potensiale for spredning og krysning med ville slektninger, at en ikke ønsker spredning av fremmede gener i norsk miljø samt at rapsfrø kan overleve i jorda i flere år og fremdeles være spiredyktige1.
  • Genmodifisert rapslinje GT73 er tolerant mot glyfosat, et sprøytemiddel med potensiell helse-og-miljø fare ved bruk.
  • Genmodifisert raps GT73 er ikke funnet å utgjøre helsefare for mennesker eller dyr (basert på vurderinger fra Mattilsynet og VKM).
  • Det er ikke fremkommet nye data som endrer evaluering fra Miljødirektoratet i 2008 (1) vedrørende samfunnsnytte og bærekraft.

Les fullstendig høringssvar

Bidragsytere: Idun Grønsberg, Lilian van Hove, Berit Tømmerås

Foto: iStock_000007182325