Anne I. Myhr nytt medlem i Teknologirådet

24.11.2016

Anne Ingeborg Myhr

Anne Ingeborg Myhr

Regjeringen har oppnevnt nye medlemmer av Teknologirådet for 2016–2020, og blant disse finner vi GenØk-direktør Anne I. Myhr. Rådets oppgave er å ta stilling til teknologiutfordringer og de muligheter som ligger i ny teknologi på alle samfunnsområder. Teknologirådet har 15 rådsmedlemmer fra teknologi, forskning og samfunns- og næringsliv og møtes 5 ganger i året.

Teknologirådet november 2016 – november 2020:

 1. Styreleder Siri Hatlen (leder, gjenoppnevning)
 2. Forskningsdirektør for vann og klima Cecilie Mauritzen, Norsk institutt for vannforskning (gjenoppnevning)
 3. Key account manager Christine Meisingset, Norsk Gjenvinning (gjenoppnevning)
 4. Professor Bent Sofus Tranøy, Høyskolen i Hedmark (gjenoppnevning)
 5. Dekan Reid Hole, Fakultet for biovitenskap og akvakultur, Nord universitet (gjenoppnevning)
 6. Direktør Odd Roger Enoksen, Andøya Space Center (gjenoppnevning)
 7. Forskningssjef Marit Aursand, SINTEF fiskeri og havbruk
 8. Leder Helene Fladmark, Eyde-nettverket
 9. Direktør Reidun Høllesli, Orkla IT
 10. Direktør Karl-Christian Agerup, Oslotech AS
 11. Instituttleder Morten Breivik, Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU
 12. Lege Damoun Nassehi, Egersund kommunale legesenter
 13. Forsker Håvard Haarstad, Institutt for geografi, UiB
 14. Gründer Andreas Thorsheim, Otovo Solar
 15. Direktør Anne Ingeborg Myhr, GenØk