Biosikkerhetsrapport: Important Considerations for Sustainability, Social utility and Ethical Assessment of Late Blight Resistant GM Potato

23.11.2016

forsideDenne rapporten bidrar inn i det pågående arbeidet med å konkretisere den norske genteknologilovens kriterierier for bærekraft, etikk og samfunnsnytte. Rapporten presenterer ti spørsmål som er viktige å stille når man skal vurdere hvorvidt tørråteresistent genmodifisert (GM) potet bidrar til bærekraft, gagner samfunnet og er etisk forsvarlig i en norsk sammenheng. Tørråte er den mest ødeleggende potetsykdommen på verdensbasis. Aktuelle tiltak for å bekjempe tørråte i ordinær potetproduksjon vil ofte være kjemisk behandling med soppdrepende midler, noe som er kostbart, både for potetprodusentene og miljøet. Hvis utviklerne lykkes, kan dyrking av tørråteresistent GM potet medføre en reduksjon av soppdrepende midler. Derfor er tørråteresistent GM potet hevdet å være en av de første GM plantene som har potensiale til å løse et alvorlig problem for norske og europeiske bønder.

Rapporten er skrevet som en del av et treårig forskningsprosjekt (2013- 2016) finansiert av ELSA-programmet til Norsk forskningsråd (prosjekt: 220621). Prosjektet har til hensikt å bruke ulike vurderingsmetoder for å undersøke potensielle etiske-, sosiale- og bærekraftaspekter knyttet til dyrking og markedsføring av tørråteresistent GM potet i Norge. Rapporten bygger på diskusjoner med interessentgrupper og folkemøter om dette emnet, samt gjennomgang av relevant litteratur.

Last ned rapporten

Gillund, F. and Myhr, A.I. (2016) Important Considerations for Sustainability, Social utility and Ethical Assessment of Late Blight Resistant GM Potato, Biosafety Report 01/16, GenØk-Centre for Biosafety, Tromsø, Norway