Ny artikkel: Should Organic Agriculture Maintain Its Opposition to GM? New Techniques Writing the Same Old Story

04.11.2016

Foto: PointImages/Adobe Stock

Foto: PointImages/Adobe Stock

Wickson, F.Binimelis, R. and Herrero, A. (2016) “Should Organic Agriculture Maintain Its Opposition to GM? New Techniques Writing the Same Old Story“, Sustainability , 8(11), 1105; doi:10.3390/su8111105 (open access)

Sammendrag
Gjennom utvikling og innføring av nye tilnærminger til genomredigering og pågående forskning på syntetisk biologi er bioteknologien i rask endring. Tilhengere av bioteknologi gleder seg over utviklingen, og oppfordrer miljøbevegelsen til å avslutte sine kampanjer mot genmodifiserte organismer (GMO), og tilhengere av økologisk landbruk til å revurdere sin holdning til genmodifisering (GM). I denne artikkelen beskriver vi mangfoldet av praksiser som kan knyttes til begrepene GM og økologisk, og viser at selv om det er kulturkonflikter mellom ulike kulturer i landbruket, eksisterer det et bredt spekter av praksiser mellom disse to motpolene. Etter å ha avgrenset tema for debatten, analyserer vi hvorvidt den økologiske bevegelsen bør revurdere sin stilling til GM i lys av de nye planteforedlingsteknikkene (NPBTs) ved hjelp av kriteriene som ble publisert av International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) i 2016. Som et resultat av denne analysen foreslår vi at forutsatt at man følger denne linjen i videre bioteknologiutvikling, at det fortsatt finnes begrensede beskrivelser av utfordringer i landbruket og at man stadig velger å se bort fra viktige samfunnsøkonomiske, politiske og kulturelle dimensjoner, har den økologiske bevegelsen en begrunnet motstand mot GM i møte med NPBTs.