Forskeren forteller: Kan genmodifiserte planter gi oss flere antibiotikaresistente bakterier?

03.11.2016

Delicous potatoes.


Skrevet av Ane Utnes, Magnus Støback Bjørsvik og Lise Nordgård. Publisert på forskning.no 02.11.16

Antibiotikaresistente bakterier er en av de største helsetruslene verden står overfor, ifølge Verdens helseorganisasjon. Det er derfor viktig å se nøye på all bruk av antibiotika og antibiotikaresistensgener som ikke er strengt nødvendig for å sikre at vi videre kan bekjempe infeksjoner hos mennesker og dyr. Dette gir et press på å kutte bruken av disse genene som finnes i genmodifiserte planter.

Produsentene av genmodifiserte planter bruker ofte antibiotikaresistensgener for å lettere kunne velge ut de plantene som inneholder nye ønskede egenskaper. De er ikke nødvendig for plantens funksjon, men i mange tilfeller forblir genet i planten og kan potensielt spres til bakterier. Vil da genmodifiserte planter kunne utgjøre en risiko for økt antibiotikaresistens i naturen? Dette er et kontroversielt tema blant både fagfolk, politikere og myndigheter.

Les hele saken hos forskning.no

Forsidefoto: AdobeStock_111072701_arhendrix