GM potet på vei mot markedet i USA

03.11.2016

Mandelpotet med tørråte. Foto: Borghild Glorvigen

Mandelpotet med tørråte. Foto: Borghild Glorvigen

Det amerikanske selskapet J.R. Simplot har utviklet tre varianter av genmodifisert (GM) potet med tørråteresistens. Potetene er genmodifiserte varianter av potetsortene Russet Burbank, Ranger Russet og Atlantic. Amerikanske myndigheter vurderer nå om disse GM-potetsortene skal godkjennes for produksjon og salg i USA. Før GM-potetene kan bli tilgjengelig for amerikanske bønder og forbrukere må de få grønt lys fra tre ulike forvaltningsinstanser; US department of Agriculture (USDA), Food and Drug Authorities (FDA) og Environmental Protection Agency (EPA). USDA og FDA anbefalte godkjenning av Russet Burbank allerede i januar i år, mens Ranger Russet og Atlantic ble godkjent av USDA i forrige uke (28. oktober), og venter på vurdering fra FDA og EPA.

EPA skal vurdere hvorvidt GM-potetsortene er trygge for menneskers helse, for eksempel ved å vurdere om de nye proteinene er allergene. EPA skal også studere mulig miljøpåvirkning ved å vurdere effekter på ikke-mål organismer, muligheten for genspredning, og behovet for å iverksette strategier for å hindre at skadeorganismer overkommer GM-potetplantenes resistens. Det er forventet at EPA vil gjennomføre sine risikovurderinger tidlig i 2017.

Potetsortene er gjort motstandsdyktige mot tørråte ved at forskere har brukt genteknologi til å introdusert et resistensgen fra en viltvoksende Argentinsk potetplante. Denne potetplanta har naturlig resistent mot tørråte. I tillegg er GM-potet sortene tilført egenskaper som gir dem økt lagringskapasitet, mindre misfarging som følge av skader under høsting og transport og redusert innhold av asparagin som gir lavere mengde akrylamid ved høye temperaturer.

Dersom disse GM-potetene får endelig godkjenning av amerikanske myndigheter vil dette være første gang det åpnes for dyrking og salg av GM-potet med tørråteresistens. Tørråteresistent GM-potet er interessant i en norsk landbrukssammenheng, da tørråte fører til betydelige tap for næringa og bekjempes ved omfattende bruk av soppmidler i konvensjonell potetproduksjon. I Norge reguleres fremstilling og bruk av genmodifiserte organismer (GMO) av genteknologiloven. Den krever at en gitt GMO må være trygg for helse og miljø, samtidig skal samfunnsmessig nytteverdi, bidrag til bærekraftig utvikling og etisk forsvarlighet vurderes. GenØk har gjennomført flere workshops med aktører involvert i norsk potetproduksjon for å kartlegge synspunkter på samfunnsmessige-, etiske- og bærekraftsaspekter ved en eventuell dyrking av en slik GM-potet i Norge.

Les også:

Gillund, F. (2016) «GM-potet mot tørråte». 30.08.2016 Genialt

Gillund, F.(2015) “Genmodifiserte poteter kan gjøre potetbonden bærekraftig”, kronikk i Forskning.no 04.02.15.

Gillund, F., Millar, K., Utskarpen, A. and Myhr, A. I. (2015) Examining the Social And Ethical Issues Raised by Possible Cultivation of Genetically Modified Potato With Late Blight Resistance in NorwayGenØk Biosafety Report 2015/04, 46p

Gillund, F., Utskarpen, A. og Myhr, A. I. (2014) Bærekraft ved dyrking av GM-potet med tørråteresistens GenØk biosafety report 2014/03, Norway, 30p

Gillund, F.Myhr, A. I., Utskarpen, A. and Hilbeck, A. (2016). Stakeholder views on issues to consider when assessing the sustainability of genetically modified potato, International Journal of Agricultural Sustainability, 14, 357-376 DOI: 10.1080/14735903.2016.1140013

Forsidefoto: Borghild Glorvigen