Ny artikkel: DNA vaksiner: regulering og biosikkerhetsaspekter

24.10.2016

DNA-vaksiner har et stort potensiale som preventive eller terapeutiske vaksiner mot virale, bakterielle eller parasittiske sykdommer, så vel som kreft, og kan også brukes som genterapi-produkter. Selv om flere DNA-vaksiner for human og veterinærmedisin har blitt undersøkt i laboratorieforsøk, har bare fire av disse blitt godkjent for kommersiell bruk. I denne artikkelen presenteres en oversikt over regelverket for godkjenning av DNA-vaksiner. Regelverk med tilhørende prosseser i EU og USA er beskrevet. Relevansen av nasjonale bestemmelser om genteknologi er inkludert. I tillegg presenteres noen biosikkerhetsaspekter ved bruk av DNA-vaksiner, spesielt knyttet til uønskede bivirkninger i vaksinerte pattedyr eller fisk. Til slutt blir behovet for større åpenhet om søknads og beslutning informasjon diskutert.

Lese hele artikkelen her: http://www.horizonpress.com/cimb/v/v22/79.pdf

 

Myhr, A.I. (2016) DNA Vaccines: Regulatory Considerations and Safety Aspects, Current Issues in Molecular Biology, Oct 5:22, 79-88, DOI: https://doi.org/10.21775/cimb.022.079

Forsidebilde: adobestock.com #63854231