Høringssvar: genmodifisert nellik FLO-40644-6

19.10.2016

Foto: adobestock.com/ just2shutter #31407513

GenØk har levert høringssvar på fornyelsessøknad C/NL/04/02_001, hagenellik kalt FLORIGENE®Moonlite, som gjelder import og omsetning av genmodifisert nellik, FLO-40644-6 produsert av Suntory Flowers Limited.

GenØks vurdering av den genmodifiserte nelliklinjen FLO-40644-6 er basert på sammendraget av fornyelsessøknaden fra produsenten som er gjort tilgjengelig fra Miljødirektoratet, samt andre tilgjengelige refererte data. Vi understreker at det kan være relevante tema i fornyelsessøknaden som vi ikke har kommentert pga. mangel på tilgang til denne.

Anbefaling
GenØk kan ikke se at denne typen nellik utgjør noen risiko for helse og miljø ved import til Norge.

GenØk kan ikke se at denne typen nellik bidrar til samfunnsnytte eller at oppsummeringen av fornyelsessøknaden gir informasjon om at FLO-40644-6 oppfyller de krav som foreligger i den norske genteknologiloven om at en GMO skal bidra til en mer bærekraftig utvikling.

Vi anbefaler at norske myndigheter, på bakgrunn av den oppsummerte fornyelsessøknaden slik den foreligger i dag, ikke godkjenner bruk av genmodifisert nellik FLO-40644-6 til import og omsetning i Norge.

Les fullstendig høringssvar

Bidragsytere til dette innspillet: Idun Grønsberg, Lilian van Hove, Thomas Bøhn, Fern Wickson

Foto: adobestock.com/ just2shutter #31407513