Maisdyrking i Afrika sårbar for ukontrollert spredning av genmodifiserte sorter

06.10.2016

adobestock_100721582_dusan_kostic

En ny publikasjon fra GenØk viser at dyrking av mais i små-skala drift, for lokal produksjon av mat, er spesielt sårbar for introduksjon av genmodifisert (GM) mais. Grunnen er at maisfeltene ligger svært nær hverandre (avstand ofte 2-5 m) og at pollen vil spre seg effektivt mellom feltene. I tillegg gjenbruker bøndene mais fra avlingene år etter år, og de deler frø seg imellom, gjerne innenfor familien. Dette betyr spredning av frø inntil 100 km.

Studiet er basert på feltarbeid fra Zambia, bruker matematisk modellering av pollenspredning og har intervjuet bønder om deres kulturbaserte gjenbruk og deling av frø. Globalt sett driver 85 % av verdens bønder små-skala jordbruk.

Studiet konkluderer at små-skala jordbrukspraksis er spesielt sårbar for ukontrollert spredning av GM plantemateriale. Bøndene vil i praksis ikke kunne holde umodifiserte sorter adskilt fra GM mais, dersom dette introduseres. En negativ konsekvens av kryss-hybridisering mellom GM (Bt-mais) og vanlig mais er økt risiko for resistensutvikling i skadeinsekter.

For spørsmål eller mer informasjon kontakt:

Thomas Bøhn (PhD), GenØk

Referanse
Bøhn, T., Aheto, D. W, Mwangala, F. S., Fischer, K., Bones, I. L., Simoloka, C., Mbeule, I., Schmidt, G. and Breckling, B. (2016). «Pollen-mediated gene flow and seed exchange in smallscale Zambian maize farming, implications for biosafety assessment«, Scientific Reports 6, Article number: 34483. DOI:10.1038/srep34483 (open access)

Abstract
Gene flow in agricultural crops is important for risk assessment of genetically modified (GM) crops, particularly in countries with a large informal agricultural sector of subsistence cultivation. We present a pollen flow model for maize (Zea mays), a major staple crop in Africa. We use spatial properties of fields (size, position) in three small-scale maize farming communities in Zambia and estimate rates of cross-fertilisation between fields sown with different maize varieties (e.g. conventional and transgene). As an additional factor contributing to gene flow, we present data on seed saving and sharing among farmers that live in the same communities. Our results show that: i) maize fields were small and located in immediate vicinity of neighboring fields; ii) a majority of farmers saved and shared seed; iii) modeled rates of pollen-mediated gene flow showed extensive mixing of germplasm between fields and farms and iv) as a result, segregation of GM and non-GM varieties is not likely to be an option in these systems. We conclude that the overall genetic composition of maize, in this and similar agricultural contexts, will be strongly influenced both by self-organised ecological factors (pollen flow), and by socially mediated intervention (seed recycling and sharing).

Photo: © AdobeStock Dusan Kostic